Remote Rig

Webswitch 1216H Support på svenska => Allmänt diskussionsforum => Topic started by: nilrog on 2011-10-26, 10:12:54

Title: Anslutning av strömförsörjning
Post by: nilrog on 2011-10-26, 10:12:54
När jag packade upp webswitchen så var inte plastbitarna som sitter vid kontakten för batterieliminatorn borttagna så det gick inte att ansluta den. Lätt fixat dock :)

Men jag såg då att bredvid kontakten så finns två skruvterminaler som är märkta med 35 & 36. Vad jag förstår kan man även använda dom för att ansluta strömförsörjning. Men det framgår inte tydligt vilken som är + och -, eller spelar det ingen roll?
Title: Re: Anslutning av strömförsörjning
Post by: Jan (Microbit) on 2011-10-26, 11:04:32
"Förvalt" är att man strömförsörjer via skruvterminalerna, därför är inte plastbitarna utanför batterieliminatorkontakten borttagna. På sidan:

http://www.remoterig.com/wp/?page_id=166

under "Product Specs" står detta:

8-12V AC or 9-16V DC
connected to screws or 2.1/5.5 mm DC-connector

så ja, det är inte märkt med +/- därför att det funkar med både lik- och växelström. (finns en likriktare på kortet som fixar det)
Title: Re: Anslutning av strömförsörjning
Post by: sm0dhv on 2012-10-20, 17:28:40
hej
Det ska vara + i mittenstiftet i sladden från adaptern.
Annars blir det kortis om man matar ut enl Er anvisning
till rotorkortet + på 36 och - på 35.
Likriktaren ombord webswitchen fixar INTE detta tyvärr.
Borde vara en förtydligad märkning om + i mittstiftet
på webswitchen.
73 de Kent DHV
Title: Re: Anslutning av strömförsörjning
Post by: sm2o on 2012-10-22, 08:40:48
Hej

Tack jag har kompletterat med det.

"The  RCU needs 12V power, an easy way is to connect it in parallell with the power to the Webswitch. Note! If you connect 12V to the Webswitch via the circular 2.1/5.5 mm DC-connector, + must be in the center."

73 de  micke