Remote Rig

RRC 1258 Support på Svenska => Allmänt diskussionsforum => Topic started by: sm6rse on 2016-10-03, 22:16:41

Title: Flera anslutna användare till en radio ?
Post by: sm6rse on 2016-10-03, 22:16:41
Hej ! Funkar det med flera anslutna användare dvs remotrig controlunit + IC-7100 fronter  ?. Om ja, finns det ngt system som visar när den används för de övriga anslutna användarna ?

Med vänlig hälsning Dean
Title: Re: Flera anslutna användare till en radio ?
Post by: sm2o on 2016-10-03, 22:47:23
ja man kan ha hur många Control-RRC som helst mot en Radio-RRC. Men bara en åt gången kan vara uppkopplad. Man kan se på statussidan i Radio-RRC att det är upptaget, man ser även MAC address på den uppkopplade enheten så man kan identifiera denne.

73 de micke
Title: Re: Flera anslutna användare till en radio ?
Post by: oz1rh on 2016-10-19, 02:16:22
'Other party' i radio-RRC viser bare IP adr inte MAC.

73, Palle.
Title: Re: Flera anslutna användare till en radio ?
Post by: sm2o on 2016-10-19, 09:31:05
Jo det syns på status sidan

External Audio In port   13001
External Cmd In port   13002
Other party   xxx.xxx.xxx.xxx
Other party(mac)   00:1e:fd:01:a1:51
Input 1   High
Input 2   High

/mike