Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sm2o

Pages: [1] 2 3 ... 174
1
Configuration, RRC 1258 / Re: DDNS Entry
« on: 2020-02-26, 12:14:50 »
Hi
Look at the Radio-RRC status page. Most common reason for no DDNS update is that the DNS IP is set wrong so the Radio-RRC cannot contact the DDNS server.
A DNS IP which always works is 8.8.8.8 = Google DNS

73 de mike

2
If you do not get audio both from the Control-RRC and the Nano-app the problem is in the radio end. I would guess either the red straps are missplaced or broken or you have set codec gain to 0 by misstake. If you get PTT it's not a router problem, PTT and audio goes trough the same port

73 de mike

3
Hardware, Cabling, Installations / Re: Yaesu FTM-400
« on: 2020-02-14, 08:01:43 »
Hi

It's not supported. We tested but it was some odd baudrate in panel-body comm.

/mike

4
I doubt it's a hardware failure, we have only replaced a handful RS-232 interface during the 10 years, all suffered from hit by lightning storms. I would guess the cables have some intermitent connection

73 de mike

5
HI

Install 4.27 there is a bug in 4.50 we have  later versions where it's fixed but it's not public yet

73 de mike

6
General discussion / Re: RRC Micro 1274A
« on: 2020-01-11, 11:13:45 »
Hi

Busy means just as it says that the Radio-RRC you are trying to connect to is allready connected to an other client. If it's not the case a Reboot of the Radio- RRC may help

73 de mike

7
Hej
Du har ovanligt många steg med olika utrustning, Det finns inget bra sätt att mäta var problemet sitter. Det är uteslutningsmetoden som gäller. Enklast
 är väl att först prova flytta kontrollen till ett annat ställe med annan internet operatör så man får reda på om det är i radio änden eller kontrolländen det är problem. Sedan eliminera onödiga Wifi genom att flytta grejerna i ena änden åt gången till första internet switchen där fibern kommer in så man kan utesluta sina egna grejer.

73 de micke

8
När man kör via mobil brukar det bästa vara att sätta DHCP = 1 i RRC, för man veta aldrig riktigt hur inställningarna skall vara

/micke

9
Då är du på god väg

tänk på att det är olika protokoll för webbporten och dom andra. webbporten använder TCP och de andra UDP
SIP ALG skall vara frånkopplat om det finns i någon av routrarna

/micke

10
If this happen it's because the start signal comes to the Radio but no data. The radio has a watchdog so if it does not receive data for 100ms it turns off. The simplest reason is that the program mode is set wrong (2) or the baudrate is set wrong (38400). It can also happen if the red straps are in wrong place or broken inside.

73 de mike

11
Hej
Det verkar ju rätt i Kontrolländen, men kan du surfa till Radio-RRCn utifrån Internet så du vet att portforwarding funkar ? OM inte så kanske du inte har publik  IP-adress på Radio sidan, det är mycket vanligt att man inte har det du för tiden utan att be om det speciellt. Det kollar man så här http://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494

73 de micke

12
Hej

I SIP-contact fältet skriver du in den publika IP-adressen till Routern där du har Radio-RRC, Har du inte fast IP-adress så måste du använda någon ddns tjänst och istället ange ddns hostname i SIP-contact fältet. Portforwarding måste också vara gjord i routern på radiosidan

73 de micke

13
PTT uttaget är för extern PTT tex fotpedal, PAD är för CW paddlar, röda knappen är PTT

Vad försöker du välja för mic ?, du behöver ju ha ett USB headset eller liknande som du väljer som mic

/micke

14
här finns det

http://www.remoterig.com/wp/?page_id=93

glöm inte att du måste ha CAT kabel från RRC com2 till radion och inställt samma baudrate i rrc på com2 som radion

73 de micke

15
Allmän diskussion / Re: RRC-Micro PC Client
« on: 2019-12-03, 09:03:01 »
Nej maila info om åtkomst till Radio-RRC, ddns hostname portar password osv

/micke

Pages: [1] 2 3 ... 174