Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Örjan

Pages: [1]
1
Allmänt diskussionsforum / Läsa och styra via HTTP
« on: 2014-09-30, 22:39:34 »
Hej!
Försöker läsa status på reläutgångar via HTTP, men misslyckas då jag skickar strängen via VB i excel. Samma sträng fungerar fint via webläsaren. Andra funktioner som att läsa temperatur eller sätta reläutgångar fungerar, men just status på reläutgångarna genererar ett fel "Servern returnerade ett ogiltigt eller okänt svar". Vad kan vara orsaken?

Använder nedanstående kod:
Dim WinHttpReq As WinHttp.WinHttpRequest
Dim WEBs As String
Private Sub CommandButton1_Click()
WEBs = "http://192.168.1.236/relaystate/get2/1$2$"
Set WinHttpReq = New WinHttpRequest
WinHttpReq.Open "get", WEBs, False
WinHttpReq.Send
TextBox1.Text = WinHttpReq.ResponseText

Byter jag ut "relaystate" ovan mot "temperature" fungerar det och jag får tillbaka temperaturvärdena. Båda varianterna fungerar i web-läsaren


2
Undrar om det skulle vara möjligt att utveckla mjukvarumässiga digitala ingångar som kan styras av NEXA-sändare, och som fungerar på samma sätt som de fysiska digitala ingångarna i ACP-programmeringen? Vad jag förstår så kan Webswitchen idag ta emot koder från NEXA-sändare, så det borde vara en programmeringssak.

Det skulle ge möjlighet till trådlösa indikeringar och larm samt att om all styrning sker via webswitchen vet man alltid NEXA-mottagarens läge (det vet man inte om mottagaren ibland styrs via en NEXA-sändare direkt)

//Örjan

Pages: [1]