Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Hoffan

Pages: [1]
1
Allmänt diskussionsforum / Rellä Timer
« on: 2013-03-30, 17:31:53 »

Har en liten fundering på om det går eller finns möjlighet att få till så att relät går tillbaka
till typ läge OFF efter att man Accessar relät. Tanken som slog mig är tex vill Dörröppning. Så vill man ju att den skall
gå tillbaka till sk låst läge igen utan att man skall behöva ändra tillbaka... Hoppas jag e tydlig..

Pages: [1]