Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - la6yia

Pages: [1]
1
Hei
Har et merkelig problem...
Bruker på min fritids bolig et HUAWEI 4G bredbånd modem//FW med WiFi (WEP64)
Min RRC 1258 MKII Radio Control (med siste Firmware) finner WiFI nettet jeg har satt opp.
Med siste versjon av Microbit Setup manager, kan jeg velge nettet - angi WEB nøkkel og klikker Save and Close
Etter omstart så har ikke min RRC 1258 fått noen IP adresse og det gjør den heller ikke hvis jeg prøver en om start eller to.
PC og annet utstyr har ingen problem med å nå internett over WiFi.
Testet jeg i dag med det ICE modem (mobilt internett over 450Mhz) med samme opp sett og WEP64 bit nøkkel.
Det fungerte helt som de skulle, etter omstart hadde den fått IP adresse fra ICE boksen jeg og jeg kunne nå min radio.
Testet også med et ZTE mini 4G modem og det fungerte IKKE..

73, Rune LA6YIA

2
Konfiguration av RRC 1258 / HRD Comport og TS-480
« on: 2013-08-20, 20:56:24 »
Hei
Mitt oppsett er som følger:
PC med COM port (Com1) og Ham Radio DeLuxe (HRD)
2 stk Serial kabler
RRC-1258 Mk11 bokser
KWD TS-480

Begge serial kablene kobles sammen med en "serial kabel 1-til-1 skjøt", og det er ingen problem for min PC
å koble HRD til min KWD TS-480 - hastigheten er 9600 og parametere N,8,1 alt helt OK

Kobler så de to serie kablene mellom PC og COM1 på RRC Control boksen og COM1 på RRC på Radio boksen til
Com connector på TS-480
Da fungerer det IKKE ingen kontakt.

Begge RRC boksene har firmware 2.71
på begge boksene har jeg satt Serial settings helt likt:
Com1 mode: Mode-4
Com1 baud: 9600
Com1 data: 8
Com1 Stop: 1
Com1 parity: 0 - off
Com1 rst/cts: no
Com1 terminator: 00
use USB as Com1: No

Jeg har søk i forumet og lest manualen opp og ned, søk på google etc etc
Og kan ikke se annet enn at det skal være korrekt satt opp, men ingen connect mellom HRD og TS-480

Er det noe jeg ikke har forsøkt, eller hva har je glemt  ;)

73's Rune
LA6YIA

Pages: [1]