Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - la8gna

Pages: [1]
1
Hei. Er det mulig å bruke min pc som nettverksforbindelse å kjøre radio via denne?

2
Allmänt diskussionsforum / web styring av RCC
« on: 2010-11-06, 17:14:31 »
Hei. Hvordan kan jeg endre innstillingene i radio/controllenheten når jeg ikke har dette i nærheten? har hørt at en skal kunne bruke web løsning å koble seg inn på RCC

3
Allmänt diskussionsforum / Hamradio delux
« on: 2010-07-13, 18:40:15 »
Hei. Er det noen som kan hjelpe meg med å sette opp hamradiodelux mot RCC mkII?

Pages: [1]