Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - la5eka

Pages: [1]
1
Hello !

I have a HP 8440p Elitebook, Quadcore and plenty of ram etc. My RRC PC client works flawlessly when
used on a wired network (on that laptop), but when using the wireless card I get audio dropouts all the time, and after
maximum 10 minutes I loose connection due to audio timeout. Other SIP clients and other realtime audio
applications works flawlessly (I use it for Voip, Skype, IP-Sound etc when travelling). I have disabled powersaving on the
wireless card with no difference. Has anyone else experienced this and have any tips ?

73 de LA5EKA ...

2
Hei ...

Uff, jeg liker ikke å være "den vanskelige kunden", for jeg setter stor pris på deres produkter og service.

Jeg fikk min 1216L rotator controller for noen dager siden, og fikk koblet det opp idag. Jeg har en Yaesu G-650C
rotator. I kraft av å være elektronikk-ingeniør, så tok jeg ingenting for gitt da jeg koblet opp, og testet møysommelig
alt. Jeg reagerte på at A/D utgangen på rotoren gav bare 0-1 volt eller deromkring, fordi jeg forventet 0-15, som jeg har
lest er relativt standard. Min rotor controller fungerer utmerket, og avlesningen av skalaen er 100 % riktig alltid. Altså er
0 - ~1 volt FSO riktig.

Dette burde fungert fint med 1216L antok jeg, da jeg regner med at A/D hadde nok bitbredde til en bra oppløsning på skalaen
likevel. Det har den muligens, men problemet er at verdiene avlest i web-interfacet hopper og spretter ganske mye. Kalibrerer
jeg f.eks 180 grader til å være verdien 48, så vil verdiene avlest mens rotor står stille hoppe fra 45 til 48. Grunnen til dette
er at de avleste verdiene på den analoge utgangen veklser mellom  f.eks 0.5547 og 0.5566 volt. Vi snakker om forskjeller
på millivolt som blir "forsterket" da det dynamiske området blir bittelite i forhold til hva 1216L forventer (0-15V).

Kalibreringsverdiene mine blir: 0 grader 17, 180 grader 48 og 360 grader 75. Det blir ~6 grader pr. step det, noe som tilsvarer
en bitbredde på 6 bit. Ikke bra. Feilen kan bli opp til 30 grader har jeg sett (6 step), og det er jo helt uholdbart. For å få
en noenlunde bra oppløsning trengs det minst 8 bit, helst 9.

Jeg håper jeg har forklart problemet på en forståelig måte, og at det eventuelt kan fikses med en firmwareupdate av Web-switch, sette
lavere full scale output toleranse  på AD, eller om det evt. er mulig å endre på et motstandsnettverk på inngang til AD. Hvis ikke
dette er mulig, så må jeg kanskje lage meg en liten forsterker som skalerer opp signalet (sukk).

73 de LA5EKA, Gisle i Norge ...

3
Jeg fikk i dag RRC PC client dongle i posten og koblet opp så fort jeg fikk tid. Jeg har fra
før et meget velfungerende RRC-1258 MKII system, som ikke sliter med hverken timeouts
eller port problemer.

Forsøk 1:   I Win7 64bit fungerer ikke Beta 1.3 av klienten hos meg. Audio OK (men med timeouts), men CW, CI-V og
               serieporter fungerer ikke.

Løsning  :  Installerer PC Client versjon 1.2.1, alt fungerer tilsynelatende bra, men legger merke til brudd i audio,
               og etterhvert timeout på connection. Fikler med innstillinger og prøver alt som prøves kan, fremdeles
               faller audio ut og client ender til slutt opp med timeout. Det er altså ikke mulig å monitorere en reapeater
               med RRC PC Client for Win7 64bit. PC er en Quad Core HP Elitebook 8440p og trådløst nett. Jeg mistenker det trådløse
               nettverkskortet, og forsøker med kabel. Direkte kabel ser ut til å løse problemet, men da faller litt av
               poenget bort. Jeg har skrudd av powersave på wavelan, det hjelper litt, men jeg får timeout etter maks ti minutter.
               Med kabel direkte holder linken seg oppe hele tiden (har testet i tolv timer)
              
               Jeg har aldri hatt problemer med audio latency i andre real time audio applikasjoner på trådløst nett
               med denne laptop'en (Xlite SIP client, 3CX SIP client, Skype, IP Sound etc), så problemet
               ligger kanskje ikke bare  i operativsystemet. Finnes det en løsning på dette ?

Forsøk 2:  Siden PC client ikke fungerer optimalt på Win7 64 bit, prøver jeg å installere det på en eldre maskin med WinXP 32 med SP3.
               Alt fungerer tilsynelatende greit, men jeg merker etterhvert at audio begynner å hakke. Jeg legger merke
               til at det først skjer etter en liten stund, når bufferet blir "blått". Er maskinen for treg ? Hvorfor fungerer da andre
               voip/sip klienter uten problemer ? Finnes det en løsning på dette ?

Min RRC-1258 MKII Radio kjører versjon 2.39, og fungerer uten problemer mot en RRC-1258 MKII Control også med versjon 2.39.

mvh

LA5EKA, Gisle i Norge ...

4
Keyer på Controller delen er ikke veldig god synes jeg. Kanskje har jeg stilt inn feil, men jeg tror nok ikke det. Jeg kjører i rundt 120-150 speed, mode b, reverse paddle og passe delays. Jeg har low latency fiberlinje med 3ms ping tid og meget god båndbredde fra controller til radio. Likevel, når jeg kjører CW så er det vanskelig. Det kommer gjerne en ekstra "dit" her og der. Det samme gjelder når jeg kun hører på sidetone lokalt (med 500 ms LF delay). Er det noen her som har et tips eller to ? Er det mulig å trene seg opp til å kjøre med denne keyeren ?

Oppdatering: Jeg ser at mange andre har samme problem. Keyeren er åpenbart defekt. Dette er egentlig en deal-breaker for meg, da det kun er CW jeg driver med. Har Microbit tenkt å fikse dette ?

5
Jeg har forsøkt å installere Setup manager på to separate PC'er, og på begge får jeg feilmeldingen
“This device cannot start. Code 10" på USB driver. Begge er WInXP, Service Pack 2.

Anyone ?

Pages: [1]