Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - la3sha

Pages: [1]
1
Hvor ofte oppdateres min ip?
Jeg har Ice net her i Norge, men betaler ikke for fast ip, så oftest en gang i måneden får jeg ny ip adresse. Da begynner problemene å finne fram. http://ddns.remoterig.com/status/ Gjenspeiler ikke noen ny tilkobling til riktig ny ip.
Mitt spørsmål er: Hvor ofte, eller spurt på en annen måte, klarer ikke http://ddns.remoterig.com/status/ å finne fram til svaret?

2

Er det mulig å lage en fungsjon i framtidig software for radio rcc som viser volt/spenning på radio-qth?

Jeg forsyner radioen med 12v batteri som blir ladet med solstrøm og vindenergi, det kunne være nyttig å lese av spenningen så man kan planlegge hvor mye man kan kjøre.

73 de Tommy LA3SHA

Pages: [1]