Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Örjan

Pages: [1]
1
Allmänt diskussionsforum / Re: Läsa och styra via HTTP
« on: 2014-10-04, 20:08:49 »
Jag använder HOME-versionen och nu fungerar det.

2
Allmänt diskussionsforum / Re: Läsa och styra via HTTP
« on: 2014-10-01, 16:59:25 »
Tack för ett snabbt svar!!

3
Allmänt diskussionsforum / Läsa och styra via HTTP
« on: 2014-09-30, 22:39:34 »
Hej!
Försöker läsa status på reläutgångar via HTTP, men misslyckas då jag skickar strängen via VB i excel. Samma sträng fungerar fint via webläsaren. Andra funktioner som att läsa temperatur eller sätta reläutgångar fungerar, men just status på reläutgångarna genererar ett fel "Servern returnerade ett ogiltigt eller okänt svar". Vad kan vara orsaken?

Använder nedanstående kod:
Dim WinHttpReq As WinHttp.WinHttpRequest
Dim WEBs As String
Private Sub CommandButton1_Click()
WEBs = "http://192.168.1.236/relaystate/get2/1$2$"
Set WinHttpReq = New WinHttpRequest
WinHttpReq.Open "get", WEBs, False
WinHttpReq.Send
TextBox1.Text = WinHttpReq.ResponseText

Byter jag ut "relaystate" ovan mot "temperature" fungerar det och jag får tillbaka temperaturvärdena. Båda varianterna fungerar i web-läsaren


4
Tycker att den nya versionen var ett riktigt lyft, med framförallt återkopplingen av nexakoden samt 1-wirefunktionerna.
Önskar att statusen (on/off) på nexareläerna skulle kunna användas i rullgardins-menyerna under "Digital Input" i APC-programmeringen samt under "source" i "Monoitoring Settings" (då är det nästan fulländat :))

5
Det låter bra! Skulle ge flexiblare system.

6
Tack för ett uttömmande svar, och man kanske inte ska lägga huslarmet på ett sådant system.....
Det skulle dock gå att bygga med återkoppling om WS skickar signal (tex var 5:e minut) till en mottagare som i sin tur aktiverar en Nexasändare som skickar tillbaka en signal om tex en gränslägesbrytare är aktiv (i annat fall ingen retursignal).
En annan fundering: Det finns inga produkter till 1-wiresystemet som kan ge indikering on/off? Skulle öka antalet digitala ingångar med minimal kabeldragning.

7
Hej!
Om jag fattat det rätt så är det en ny version 4 HOME edition på gång. Nyfiken på om det kommer det att finnas möjlighet till mjukvarumässiga "digitala ingångar" som kan styras av Nexa-sändare? Du svarade tidigare att ni i alla fall haft funderingar på det i kommande versioner.

8
Kul att det är någon fler som efterlyser funktionen. Bl a skulle jag kunna få ett mail-larm när garageporten inte har stängt (via nexa magnetkontaktsändare).

En annan fråga. Vad har hänt när minnet tagit slut. Har fått nedanstående meddelande och switchen har startat om.

Saved error message:
Ran out of memory! Only 2501 bytes free, restarting!
Clear messages

System time: 2013-09-26 22:01:53 Thursday(4) yearday=269 DST=Active

Är det något som "äter" minne? Jag har inte gjort några ändringar på länge.


9
Undrar om det skulle vara möjligt att utveckla mjukvarumässiga digitala ingångar som kan styras av NEXA-sändare, och som fungerar på samma sätt som de fysiska digitala ingångarna i ACP-programmeringen? Vad jag förstår så kan Webswitchen idag ta emot koder från NEXA-sändare, så det borde vara en programmeringssak.

Det skulle ge möjlighet till trådlösa indikeringar och larm samt att om all styrning sker via webswitchen vet man alltid NEXA-mottagarens läge (det vet man inte om mottagaren ibland styrs via en NEXA-sändare direkt)

//Örjan

Pages: [1]