Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM7CFF

Pages: 1 [2]
16
Allmänt diskussionsforum / Riggen är "död"
« on: 2015-04-08, 15:44:58 »
Kan inte starta riggen!
Rigg: FT-857A
op: 3 på remote QTH
Bredbandsbolaget hemma (100Mbit)

Läget just nu:
1/ Led grön fast sken på panelen fram
2/ grön Led bak också fast sken

Trycker på "Start"
1/ En svag, kort ton hörs
2/ Gul led lyser c:a 1-2 sek
3/ Grön Led på baksidan blinkar snabbt ett par gånger
Inget mera händer.

Har gjort "Reset". Hjälper inte.
Bryter strömmen . Hjälper inte

Vad mer kan jag göra?

//Bengt/CFF

17
Allmänt diskussionsforum / Antennomkoppling/jordning
« on: 2014-08-24, 19:19:10 »
Jag undrar om jag kan kontrollera en antennjordning via min standard RRC-1258 eller måste jag skaffa någon extra enhet?

18
Hårdvara, Kablage, Installationer / Trådlös router
« on: 2014-04-17, 23:14:46 »
Vilken modell/fabrikat rekommenderas till "3" mobilt bredband?

Pages: 1 [2]