Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Jan (Microbit)

Pages: 1 ... 119 120 [121]
1801
Du försöker alltså komma åt web-switchen från Internet in till ett LAN, via en router som är konfigurerad att släppa in sådan trafik? Och du använder ett värdnamn vars IP-adress DynDNS håller uppdaterat och när du försöker gå in på switchens hemsida så får du "DNS error"? Dvs det beter sig som när man skriver in en ogiltig adress, inte som när webbservern inte svarar? Isf låter det ju inte som att det nödvändigtvis är web-switchen som inte svarar, utom som att värdnamnets associerade IP-adress inte stämmer.

Pages: 1 ... 119 120 [121]