Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sm5acu

Pages: 1 [2] 3
16
You wrote that you have set HRD to Comm 1. What is "Comm 1" - I suppose you mean Windows' port COM1. Have you checked that the cable from the RRC to the PC actually is connected to the PC port COM1 and not COM2, or COM13, or something else (Using USB-to-Serial converters, e.g.,  give seemingly random COM port numbers)?
That is the first step to check.

I assume that the "DB9 cable" is a fully wired cable.

(The next step is to check the RTS/CTS settings, but the COM port setting in HRD  should be double-checked first)

/Uno

17
Jag har har ett par RRC 1258 version 1 och funderar på att skaffa ett till par. Jag vill att de nya skall fungera tillsammans även med de som jag redan har.

De nuvarande är "Hardware 3" och "Serial number 1312"  respektive "1313".

Hur väl kan en version 1 och version 2 köra mot varandra?

/Uno, SM5ACU

18
Jag bytte 1/8 tums telefonproppbestyckade kabeln mellan IC-706MkIIG och CT-17 från en stereo till en mono, och nu verkar det fungera!
Det behövs bara mono enligt schemana:
- I CT-17 är bara "sleeve" och "tip" [se t.ex. Wikipedia] anslutna
- I IC-706MkIIG Reference Manual står "2-conductor 3.5 (d) mm (1/8") / 8 Ohm".
Man kan därför tro, att det inte ska vara någon skillnad mellan att använda stereo och mono.
Jag har använt stereokabel i andra konfigurationer men inte råkat ut för något.

En anmärkningsvärd sak är, att strömförbrukningen för CT-17, alltså matad med 13,8V från en påslagen IC-706MkIIG är:

- Ansluten med CI-V till IC-706MkIIG och RS-232 till RRC-1258: -4 mA (minus 4 mA) trots backdioden 1N4002!!
- Ingen CI-V-anslutning till IC-706MkIIG, endast RRC 1258: c:a -2 mA (minus 2 mA) !!
- Ingen CI-V-anslutning och ingen RRC-1258:  18 mA

Jag har förbundit chassiena på
- 13,8 V kraftaggregatet Samlex SEC 1223,
- radion IC-706MkIIG,
- avstämningsenheten ATU-180,
- RRC 1258
med varandra med korta bitar 6 kvmm kopparwire via en jordad potentialutjämningsplåt.

Chassiet på CT-17 är inte kopplad med en 6 kvmm wire, men det finns ingen DC-spänning ens på mV-nivå mellan den och jordplåten.

SLUTSATS 1:  Man borde kanske ha optoisolering i kopplingen mellan IC-706MkIIG och RRC 1258.

SLUTSATS 2: Det är kanske bäst att tills detta (som beskrivs i SLUTSATS 1) fixats inte koppla ihop IC-706MkIIG CI-V-port och RRC 1258 COM1-port via CT-17.

OBS: Min RRC 1258 är alltså Mk 1

/Uno

19
Tillägg:
I läget där RRC 1258 står låst med röda lampan tänd, så är spänningarna på:
COM1 pin 2:  -5,33 V
COM1 pin 3:  -8,57 V
COM1 pin 4:  -5,56 V  Denna pinne är inte ansluten
Övriga pins:   0 V

IC-706MkIIG är avstängd men den matas med samma +13,8 V som RRC.
CT-17 matas också med samma spänning.

Om jag drar ur DB-9-kontakten ur RRC 1258 så bootar den OK, och efter att jag sedan satt i kontakten igen så fungerar COM1-kommunikationen som den ska.

Likaså om jag i det låsta läget drar ur 13,8 V -matningen till CT-17, så bootar RRC 1258, och efter anslutning av 13,8 V till CT-17 så fungerar kommunikationen.

/Uno
<PS> Dödläget kan kringgås om jag matar CT-17 med +13,8V från IC-706MkIIG:s AUX-utgång. Den spänningen kommer först när radion slås på.
</PS>

20
RRC 1258 Mk1
PID 0
Hardware 3
Software 0.0.2.15
Build May 21 2010 14:12:26
Serial number   1312

COM1 ansluten till ICOM CT-17 CI-V Interface converter (DB-25 RS-232)
Pin 2 till Pin 2
Pin 3 till Pin 3
Pin 5 till Pin 7
Inga andra anslutningar

RRC Serial settings
COM1 mode       Mode 2, ICOM CI-V
COM1 baudrate 19200
COM1 data bits  8
COM1 stop bits   1   
COM1 parity        Off
COM1 rts/cts       No
 
RRC-1258 bootar inte - fastnar med röda lysdioden på fronten tänd.

Om jag drar ur COM1-kabeln och recyclar spänningen, så bootar den OK, och om jag sedan ansluter COM1-kontakten och sätter igång radion med "Power"-knappen på panelen, så fungarar allt som det ska. HRD och panelen kan bägge styra radion OK.

Om jag har kabeln för matningsspänningen (12V) till CT-17 urdragen, så bootar RRC 1258 OK, och med matningsspänning till CT-17 igen kan panelen och HRD kan ansluta OK.
/Uno

21
Mina erfarenheter med RRC 1258, IC-706, mobilt bredband från Telia & Tre.

Om det ska fungera över mobilt bredband så MÅSTE jag göra följande inställningar.

Konfigurering av RRC:
"Advanced settings":
    RX jitter buffer size      16
    RX jitter delay               8
    Audio packet size (ms)  10
"Radio settings"
   Radio-RRC:
      Audio quality      LÅG bithastighet, t.ex. '2 - Linear 16 bits 8 kHz'
   Panel-RRC:
      Audio quality      LÅG bithastighet, t.ex. '1 -A Law 8 kHz'
[Jag provade ut inställningarna i höstas - det är möjligt att det finns ännu bättre inställningar nu i nyare firmwareversionerna]


Mätningar av nätprestanda:
3G-nätens prestanda påverkas VÄSENTLIGT av trafiken! Det blir MYCKET bättre mätvärden om man mäter med RRC-länken uppkopplad än om det är tomgång!

Det fungerar BRA med mobilt bredband i en ände. Med mobilt bredband i bägge ändar blir det mycket hack i ljudet.

(Inställning av routrar vid mobilt bredband skiljer sej inte från när det istället är ADSL eller LAN-anslutning.)

22
Panel- RRC-1258 version 1
uppgraderad med keyer och potentiometer
Firmware: Såväl med 2.10 som med 2.12
RRC:n ansluten till Dovado UMR 3G-router och Telia Huawei E220-modem.
IC-706MkIIG-panel

Jag slår på strömmen till RRC och router samtidigt.
Det tar upp till någon minut innan 3G-modemet får kontakt.
RRC:ns gröna lysdiod blinkar.

Efter tryck på ON-knappen på IC-706MkIIG-panelen går kommunikationen igång, men den gröna lysdioden fortsätter att blinka.


RRC Info:
-----------
Name   Value
Company   Microbit
Product   1258
PID   0
Hardware   3
Software   0.0.2.12
Compiler   4.1.1 (WinARM)
Build   Apr 7 2010 14:11:03
ROM/RAM   297780/42300
ETH-RAM   2848 (max 3kB!)
ResetSrc   0 [3]
Uptime   3132
    
Serial number   1313
MAC address   00:50:c2:11:0c:f1
IP address   192.168.0.227
Netmask   255.255.255.0
Gateway   192.168.0.1
DNS   192.168.0.1

RRC Status:
---------------
Name   Value
Control panel   ON
Radio   ON
SIP status   Connected/transfering
Last SIP error   None
RTP Timeout   60
SIP Timeout   0
Rx Jitter buffer size   16
Rx Jitter delay   8
External IP   90.233.139.69
SIP Out port   50600
SIP In port   50600
Audio Out port   11000
Audio In port   11000
Command Out port   12000
Command In port   12000
External SIP In port   50600
External Audio In port   11000
External Cmd In port   12000
o.s.v.


23
Konfiguration av Routrar och Brandväggar / Re: 3g?
« on: 2010-03-31, 00:31:43 »
Hej Petri!
Dina frågor är verkligen relevanta.

Men det är svårt att svara på dem, speciellt när man inte vet detaljer om platsen för 3g-abonnemanget.
Jag är övertygad om att man måste pröva och se hur det funkar. Bra är om man kan  låna någon annans grejor för ett försök under en tid (kanske en vecka).

Den främsta anledningen till att det inte går att svara generellt är, att både 3g-radiokanal-kvaliteten och Internet-protokoll-överföringen sker enligt "best effort", dvs operatören lovar inget bestämt.

Radiotäckningen varierar ju från plats till plats pga terräng och placering av sändarmasterna.

Kvaliteten på dataöverföringen varierar också i tiden beroende på hur många andra abonnenter som är anslutna mot 3g-"masten" och hur mycket trafik de avvecklar. Det här är egenskaper som är avsiktligt inbyggda i själva radioöverföringstekniken och även i IP-protokollen.

Jag har sedan ett år mobilt bredband både från "3" och från Telia. Jag bor en och en halv mil utanför Stockholms centrum.
- Hemma i lägenheten är "3" väsentligt bättre än Telia, men båda funkar fint med RRC. På eftermiddagarna händer det att bägge blir sämre pga att många använder näten, och då blir det ibland korta (bråkdel av sekund) avbrott.
- Halvvägs in till stan är bägge näten urusla på någon sträcka.
- På landet i Södermanland är Telia bättre än "3".

Jag har mobilt bredband bara i ena änden. I den andra har jag ADSL. Jag har ställt in RRC-parametrar för buffring mm maximalt, och det verkar precis räcka för 3g-mobilt bredband i en ände.

Fasta Internet-anslutningar, t.ex. ADSL, sker ju tekniskt principiellt också enligt "best effort", men de är för det här ändamålet betydligt bättre, men om man inte har fast telefonledning till landet blir det ju väsentligt dyrare att skaffa en sådan.

Kolla också en annan tråd här på RRC-forum: "ICE.NET". Det är också radio, men inte 3g, utan går på 450MHz och ska ha bättre täckning/kvalitet utanför de tättbefolkade trakterna.

73
Uno, SM5ACU
Lycklig ägare av RRC-1258-v1

PS: Jag instämmer fullt i det du säger om att det bara är den som frågar som kan lära sej mer

24
Jag fick lov att konfigurera panel-RRC:ns "Keyer settings" /  "Paddle reverse" till "Yes".

Jag hade kopplat enligt kabelritningen på "INFO RRC-1258-v1" / "Mods for CW" / "Cable drawing" "RRC-1258 I/O Con"  som har "dot" på pinne 1 och "dash" på pinne 2.

Jag upptäckte nu, att DRAWING NR "1258 Cable I5 1(1)" DATE 090820 över RRC-1258 I/O Con istället har "dash" på pinne 1 och "dot" på pinne 2.

Antar att det första är ett skrivfel bara.

/Uno SM5ACU

25
Today I added the modifications for CW described at www.remoterig.com "INFO RRC-1258-v1" and in the News letter W46.

Everything was straight forward. However, it took me an hour to discover that I should configure the radio RRC 'IO Settings' / 'OUT0 Mode' into 'Keyer'.

I am testing the delay parameters with the IC-706MkIIG panel + RRC-1258-v1 + Dovado UMR + Telia HSDPA and
the IC-706MkIIG radio + RRC-1258-v1 + Bredbandsbolaget ADSL.

73
Uno, SM5ACU

26
Allmänt diskussionsforum / Re: Programversion 1.33
« on: 2009-06-02, 20:14:42 »
I mitt första inlägg skrev jag:

*+++* Fördröjningen från paddle till antennen är så liten, att man kan använda en annan mottagare som medhörning.

Det jag egentligen menade var, att provet med att lyssna på en annan mottagare visar, att man säkert kan köra CW med en extern elbugg och använda dess medhörning och att den utsända CW-n blir OK till 30 wpm.

Allt gäller för mitt mobila "smalband" från Telia där bandbredden under försöket var 0,230 Mbit/s ner.

/Uno

27
Allmänt diskussionsforum / Re: Programversion 1.33
« on: 2009-06-02, 18:38:12 »
Jag har efter tips från SM2O ominstallerat samma programversion 1.33 i panel-RRCn. Nu "fastnar" RX Jitter-parametrarna helt OK. Jag kör med Audio quality 0 som ger minsta bandbredd i mitt mobila "smalband".

Ping-tider LAN - mobila bredbandet är från 130ms och uppåt. Ungefär två av 10 är runt 250 - 300 ms. Det är alltså en transport av undermålig kvalitet.

/Uno, SM5ACU

28
Allmänt diskussionsforum / Re: Programversion 1.33
« on: 2009-06-02, 18:03:52 »
Det är i panel-RRC som RX Jitter-parametrarna inte "fastnar". I Radio-RRC "fastnar" de. Jag har inte testat SSB ännu, bra CW.

/Uno, SM5ACU

29
Allmänt diskussionsforum / Programversion 1.33
« on: 2009-06-02, 17:50:23 »
Jag ritar uppkopplingen (hatar proportionella typsnitt!):

[IC-706MkIIG]---[RRC v1.33]---+---[XP Internet Sharing]---[Telia mobilt bredband]------.......
                         DynDNS        |
                                            |
                                            |
          [XP m Skype]-----------+



[Panel]-----[RRC v1.33]----+------[Router]-----[ADSL Bredbandsbolaget]---------------...
                                       |
                                       |
          [XP m Skype]--------+


Audio quality 0

*+++* DynDNS funkar precis som önskat!! Tack för det!

*---* Men Advanced Settings RX Jitter parametrar "fastnar" inte utan i Settings syns default värden.
Det gör att ljudet hackar någon gång i sekunden. Om jag då kopplar upp Skype mellan de två XP-Skype-burkarna så funkar Skype-ljudet perfekt samtidigt som RRC-kommunikationen pågår. Inget fel på nätet alltså. Jag behöver Jitter-parametrarna för att ljudet ska bli acceptabelt.

*+++* CW-nycklingen funkar fint upp till c:a 30 wpm med inbyggda keyern. Vid 35 wpm blir det ibland konstigheter som löser sej om man gör en paus.

*+++* Fördröjningen från paddle till antennen är så liten, att man kan använda en annan mottagare som medhörning.

*---* Däremot är medhörningen via ljudet IC706-RRC-RRC-Panel-högtalare alldeles för lång för att kunna användas.

/Uno, SM5ACU

30
Allmänt diskussionsforum / Re: Mobilt bredband
« on: 2009-05-23, 23:17:56 »
Konfig som beskrevs nyss.

Testade att ändra i Panel-RRC (utan att veta riktigt):
Rx Jitter buffer size från default 4 till 8 och sedan till 16
Rx Jitter delay från default 3 till 6

Ljudet blev märkbart bättre.

Testade fram och tillbaka och har nu värdena size 8 / delay 16.

Hacken i ljudet i mottagning har försvunnit nästan helt.

Redan före ändringarna lät CW-sändning upp till minst 130-takt fint i etern, men medhörningen var omöjlig pga hacken. Efter ändringarna blev ljudkvaliteten bättre, men den ökade fördröjningen gjorde medhörning oanvändbar.

Tips för hur jag skall optimera Jitter buffer size och Jitter delay?

Ping i nätet ger medelfördröjning 150 ms (men med ganska stor spridning) och mindre än 1% paketförluster mellan XP-laptopen i trådlösa Telia-änden  och WGR614v6-routern i det fasta Bredbandsbolags-nätet.

XP:s Aktivitetshanterare anger 1% belastning på Huawei-linan (dvs 1% av 7 Mbit/s "märkhastighet", alltså runt 70 kbit/s, dvs runt 25% av de 0,3 Mbits som Bredbandskollen angav för uppladdning.)


73 igen
/Uno, SM5ACU

Pages: 1 [2] 3