Konfiguration av RRC 1258

Topics

<< < (12/12)

[1] Konfiguration av RRC-1258MkII, i internt LAN ( Lan-WLan-Lan-Wlan-Lan ) ?

[2] Konfigurering

[3] Automatisk uppkoppling

[4] Ny mjukvara v1.36 finns att ladda ned med bl.a möjlighet till rotorstyrning.

[5] SIP Out port = 3479, Command Out port =3479 ???

[6] Uppdatering av mjukvara till 0.1.27 återställer till standardportar.

[7] Säker websida för konfiguration.

[8] Konfigurering av v 1.17 (frågor)

Navigation

[0] Up one level

[*] Previous page

Go to full version