Author Topic: Ton för automatisk antennavstämning  (Read 1728 times)

SM5DXU

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 130
    • View Profile
Ton för automatisk antennavstämning
« on: 2013-03-23, 15:01:07 »
Nu har jag skaffat en LDG AT-200Pro II till FT-847-an, och genast har jag fått idéer!  ;)

Det vore praktiskt att kunna lägga ut en ton i SSB-läge med c:a 25 W sändareffekt för att initiera automatisk antennavstämning, eftersom den styrmöjligheten saknas på FT-847.

Visserligen går det att vissla i mikrofonen, eller löda ihop en (o-)lämplig tontuta, men jag föreställer mig att det borde gå att generera en ren och fin ton i Radio RRCn. Tonen skulle exempelvis kunna initieras från någon ingång på Control RRC och nivån ställas in med web-interfacet till Radio-RRC.

73 / Göstha