Author Topic: Gröna lysdioden blinkar trots att kommunikationen funkar  (Read 1877 times)

sm5acu

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 43
    • View Profile
Panel- RRC-1258 version 1
uppgraderad med keyer och potentiometer
Firmware: Såväl med 2.10 som med 2.12
RRC:n ansluten till Dovado UMR 3G-router och Telia Huawei E220-modem.
IC-706MkIIG-panel

Jag slår på strömmen till RRC och router samtidigt.
Det tar upp till någon minut innan 3G-modemet får kontakt.
RRC:ns gröna lysdiod blinkar.

Efter tryck på ON-knappen på IC-706MkIIG-panelen går kommunikationen igång, men den gröna lysdioden fortsätter att blinka.


RRC Info:
-----------
Name   Value
Company   Microbit
Product   1258
PID   0
Hardware   3
Software   0.0.2.12
Compiler   4.1.1 (WinARM)
Build   Apr 7 2010 14:11:03
ROM/RAM   297780/42300
ETH-RAM   2848 (max 3kB!)
ResetSrc   0 [3]
Uptime   3132
    
Serial number   1313
MAC address   00:50:c2:11:0c:f1
IP address   192.168.0.227
Netmask   255.255.255.0
Gateway   192.168.0.1
DNS   192.168.0.1

RRC Status:
---------------
Name   Value
Control panel   ON
Radio   ON
SIP status   Connected/transfering
Last SIP error   None
RTP Timeout   60
SIP Timeout   0
Rx Jitter buffer size   16
Rx Jitter delay   8
External IP   90.233.139.69
SIP Out port   50600
SIP In port   50600
Audio Out port   11000
Audio In port   11000
Command Out port   12000
Command In port   12000
External SIP In port   50600
External Audio In port   11000
External Cmd In port   12000
o.s.v.