Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SM5LW

Pages: [1] 2
1
Tack för snabbt svar. jag skall definitivt överväga att köpa en extra kontroll-RRC.

73 / Dag

2
Jag skulle vilja ha två fasta operatörs-QTH som kontaktar ett radio-QTH. Kan jag komplettera med en extra kontroll-RRC och koppla upp den mot min radio-RRC? Det skulle underlätta att inte ta med min kontroll-RRC när jag byter operatörs-QTH utan att ha två färdiga operatörsplatser.

73 / Dag

3
Tack för snabbt svar!

73 de Dag

4
Jag hade problem att koppla upp mig mot med RRC. På Status-sidan indikeras ett felmeddelande som visar sig vara:   "Data Abort at 0x0000e9fc, called by 0x0000408c".
Jag tittar på sidan Dynamic DNS Setting och där står: "No settings available for this device". Det var länge sedan jag konfigurerade, men jag tror mig minnas att den sidan fanns och skulle fyllas i.

Har någon haft denna situation?

Dag / SM5LW

5
Thanks for the this comment, which was what I expected. Fortunately, I have the settings saved.

75 de Dag (SM5LW)

6
How to I handle the situation of forgotten login data? Do I have to do a factory reset and start anew? / Dag (SM5LW)

7
Allmänt diskussionsforum / Re: DNS för 1216H
« on: 2019-11-17, 21:27:04 »
Tack för snabbt svar! / Dag

8
Allmänt diskussionsforum / DNS för 1216H
« on: 2019-11-17, 16:21:10 »
Jag försöker få igång en nyinköpt Webswitch. Allt verkar fungera förutom Dynamic DNS. Jag får felmeddelande Error code: 100 (se nedan i kopia av System info). I en annan konversation på Forum gällande AS1299 (SM5FMS) har samma felkod noterats. Är det sannolikt att jag har en liknande situation, dvs en bug den software version 4.47 som jag använder?

Hälsningar / Dag (SM5LW) 


Company   Microbit
Product   1216H WebSwitch
Model   HAM
Software   4.47
Hardware   3
Bootloader   1.14
Build   Jun 3 2019 12:08:17
S/N   3915
PID   4
Uptime   0 Days, 0 Hours, 18 Mins, 53 Secs
========================================   
MAC   00:1e:fd:00:cd:23
IP address   192.168.8.236
Netmask   255.255.255.0
Gateway   192.168.8.1
DNS   192.168.8.1
========================================
Max available memory   18301
DNS status   OK, remoterig.com = 213.180.92.125
Dynamic DNS status   Error, code=100
NTP status   Disabled
Ping status (watchdog)   Off
Active profile   Default
Last WD Reset   563559551
TCP Error counter   4218198076
Webserver   1

9
Efter att ha gjort "port forwarding" fungerar nu systemet. Tack för hjälpen!

73 de Dag (SM5LW)

10
Hello,

I am trying to use an E5186 modem. I would appreciate some hints about Port forwarding.

73 de Dag (SM5LW)

11
Tack för snabbt svar! Ja uppfattar att jag nu ddns fungerar. På Radio-RRC visar status "OK, remoterig.com = 213.180.92.125" och Control-RRC visar status #OK, msg8ubbv.ddns.remoterig.com = 95.204.13.155". Däremot visar "Connection status" "Disconnected" och SIP status "Idle". Min tolkning, med min begränsade kunskap, är att det är något med uppsättning av Huawei-modemet (E5186) som inte är rätt. Brandvägg? Jag har sätt några blänkare om "Port forwarding". Jag jagar vidare :).

73 / Dag (SM5LW)

12
Tack för snabbt svar. Jag ändrade till 8.8.8.8 och nu har jag kontakt och mitt host name finns när jag frågar dans.remoterig.com. Däremot går inte radion igång! Båda lysdioderna på framsidan av Control-RRC blinkar, vilket väl indikerar att något inte står rätt till. Jag får jaga vidare.

/ Dag

13
God kväll,

Jag har följt Mickes råd och nu har jag en publik IP-adress från Telia. Det kostar 100 kronor extra per månad. Jag har kontrollerat WAN IP-adress i routern och den är lika med den jag får från whatsmyip.org. Sedan har tycker jag att jag har följt instruktionerna i manualen, men jag det fungera ändå inte.

Kontrollerar jag status på ddns.remoterig.com så är svaret: mdg8ubbv (Own host name enligt Radio-RRC) not found.

Tittar jag på status i Control-RRC står DNS status: Error, failed to resolve msg8ubbv.ddns.remoterig.com

Tittar jag på status i Radio-RRC står

    Dynamic DNS status: Unknown

    DNS status: Querying status

Jag skulle uppskatta några förslag hur jag skall komma vidare!

73 de Dag (SM5LW)

14
Jag har kör en ICOM 706MkIIg via internt nätverk och det fungerar klanderfritt. Jag försöker nu köra remote med ett 4G modem på radiosiden, men hittills utan framgång. Jag har konfigurerat Radio-RRC för att använda ddns.remoterig.com enligt manualen och erhållit Own host name, Username och Password. Sedan har jag överfört Own host name till Control-RRC SIP contact-rutan, vilket  jag tolkar är det enda som skall överföras till Control-RRC (sid 67 i manualen). Är det något annat som skall konfigureras i Control-RRC jämfört med när jag kör via mitt interna nätverk?

/ Dag Sigurd (SM5LW)

15
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Konfigurera COM1
« on: 2016-04-11, 08:48:53 »
Tack för snabbt svar. / Dag

Pages: [1] 2