Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - xrmagnus

Pages: [1] 2
1
Allmänt diskussionsforum / Re: Läsa och styra via HTTP
« on: 2017-01-05, 14:19:31 »
Jag läser av mina temperaturer med http://[ip nummer]:[Port]/temperature/get/1 detta fungerar bra.

Men nu vill jag göra lika med en Virtual Sensor som heter difftemp

http://[ip nummer]:[Port]/temperature/get/difftemp       detta fungerar ej!!!

Kan jag lösa detta på annat sätt?

/Magnus

bump

2
Hej!
Jag river mitt hår då jag ej får till att läsa av mina 1-wire temperaturer
och visa dem på min egna websidan...

Försöker med:

<?php
echo file_get_contents("egetipnummer:1111/temperature/get2/1");

?>

eller

<?php
    $filestring = file_get_contents("egetipnummer:1111/temperature/get2/1");
    print $filestring;
?>


Sitter jag på jobbet och skriver in "egetipnummer:1111/temperature/get2/1" så kommer tempen upp så fint så brandväggen lär inte vara problemet iaf...

Vad gör jag för fel!!! :-\

3
Allmänt diskussionsforum / Re: Läsa och styra via HTTP
« on: 2015-03-10, 17:28:12 »
Tackar det fungerar fint.

Kan man få upp tidpunkten för Last reset: så hadde det varit bra.

Gärna funktionen att reset från en url vore bra

Tack!! 8)
Reset kan du ju göra med en url som ser ut så här:

http://[adress]/restart.htm

Du får ju såklart inte ett vanligt "fjärrstyrningssvar", men det funkar dock  8)


Jag menade en reset av max/min inte omstart av webswitchen...   :-\

4
Allmänt diskussionsforum / Re: Läsa och styra via HTTP
« on: 2015-03-10, 10:01:45 »
Tackar det fungerar fint.

Kan man få upp tidpunkten för Last reset: så hadde det varit bra.

Gärna funktionen att reset från en url vore bra

Tack!! 8)

5
Allmänt diskussionsforum / Re: Läsa och styra via HTTP
« on: 2015-01-15, 19:35:18 »
Finns det något comando för att läsa av max/min värdena av temperaturerna??

/temperatur/get2/*****   ??

/Magnus

6
Konfiguration av Webswitchen / Re: Monitoring mail
« on: 2012-08-30, 08:08:50 »
Nu fick jag det att fungera med ett GMX konto...

Tack för supporten!!

7
Konfiguration av Webswitchen / Re: Monitoring mail
« on: 2012-08-29, 08:05:21 »
Har testat Hotmail, Gmail och GMX.com
Men har ej fått det att fungera.
Har någon tips på gratis mail som fungerar ihop med Webswitchen??

8
Konfiguration av Webswitchen / Re: Monitoring mail
« on: 2012-08-27, 20:51:30 »
ser ut så...

1. Status: POP är aktiverat för alla mail som har kommit in sedan 2007-02-09
   Aktivera POP för alla mail (även mail som redan har hämtats)
   Aktivera POP för mail som tas emot fr.o.m. nu
   Avaktivera POP

2. När meddelanden hämtas med POP

3. Konfigurera din e-postklient (t.ex. Outlook, Eudora, Netscape Mail)
Anvisningar för konfigurering
IMAP-åtkomst:
(använd Gmail från andra klienter med IMAP)
Läs mer   
Status: IMAP har aktiverats
   Aktivera IMAP
   Avaktivera IMAP

När jag markerar ett meddelande i IMAP som borttaget:
   Automatisk borttagning på - uppdatera servern omedelbart. (Standard)
   Automatisk borttagning av - vänta tills klienten uppdaterar servern.

När ett meddelande har markerats som borttaget och raderats från den sista synliga IMAP-mappen:
   Arkivera meddelandet (standard)
   Flytta meddelandet till Papperskorgen
   Ta genast bort meddelandet permanent

Storleksbegränsningar för mapp
   Begränsa inte antalet meddelanden i en IMAP-mapp (standard)
   Begränsa IMAP-mappar så att de inte innehåller fler än så här många meddelanden

Konfigurera din e-postklient (t.ex. Outlook, Thunderbird, iPhone)
Anvisningar för konfigurering

9
Konfiguration av Webswitchen / Re: Monitoring mail
« on: 2012-08-26, 13:34:39 »
Ja använder mitt username och password från mitt gmail konto som inloggning
och avsändaradress...

10
Konfiguration av Webswitchen / Monitoring mail
« on: 2012-08-08, 16:42:58 »
Jag får bara Last email status: Error, Authenticating
när jag försöker mig på ett larm mail...

kör med

Email Settings
SMTP server   smtp.gmail.com
SMTP port     587
...


Vad gör jag för fel??

någon ledtråd??

11
iPhone App / iPHONE app...
« on: 2012-03-07, 15:39:52 »
Opps. att det finns en iPHONE app det har jag missat!!!

Var hittar man den??

/XRMAGNUS

12
Allmänt diskussionsforum / Mailfunktion
« on: 2011-09-19, 09:40:33 »
Hej!

En praktisk ny funktion att kolla på??
 mail/sms funktion som genererar ett enkelt meddelande vid t.ex. ute temp under -5 ...

/XRMagnus

13
Jag ska iförsta läget bara visa temperaturen som en siffra. Senare skall det bli grafer och loggning...

Inloggningen i url:en kändes fel då det då står inloggningsuppgifter i källkoden för sidan...
Men jag kanske tänker fel

14
Jag försöker att lägga ut mina temperaturer på en hemsida externt
men får då problem då man måste ha inloggning för att komma åt temperatur datan.

http://test.se:1234/temperature/get/1

Hur kan man göra??

15
Allmänt diskussionsforum / Re: Programera WebSwitchen
« on: 2011-03-14, 15:27:19 »
Kanske en timer modul i "AutoControl" skulle lösa en del. Typ tillslagsfördröjd och frånslagsfördröjd funktion.
Ibland så vill man ju inte styra allt på klockslaget utan på en relativ tid på händelsen.
Det kommer att bli ännu mer användbart när/om man får till digitala ingångarna...


Pages: [1] 2