Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM5PHU

Pages: [1]
1
Konfiguration av Webswitchen / Web page user(view only)
« on: 2017-10-16, 08:37:52 »
Hej!

Jag får inte detta att funka. Jag har satt användarnamn och lösenord för en "view-only-user", men lyckas inte logga in som en sådan.
Jo, jag kan "logga in" via inloggningsknappen i vänstermarginalen, men efter att jag gjort det, kan jag ändå inte se någonting, som jag inte redan kunde se innan jag loggat in. Och om jag försöker komma åt några av de inloggningsskyddade sidorna, blir jag nekad.

Har jag missuppfattat hur det är tänkt att fungera?

Edit:

Product   1216H WebSwitch
Model   HAM
Software   4.23
Hardware   2
Bootloader   1.10

73,
Jonas/SM5PHU

2
General discussion forum / K3/0-mini poor audio
« on: 2016-08-23, 07:42:20 »
Does anyone here have experience in the K3/0-mini?

When I connect the supplied cable from the K3/0-mini to the AUX/MIC input at the control RRC and put the radio in TX, a high level of noise is introduced. This noise almost entirely masks my modulation in SSB.

I don't experience the same noise level if I disconnect the K3/0-mini from the AUX/MIC input, and connect my microphone directly to the RRC instead.

I have changed power supplies around, to eliminate that possible error source. Also there's no problem running my remote K3 locally.

I notice a previous post about similar problems, but that thread didn't end in any conclusion.

73,
Jonas/SM5PHU

3
Som rubriken antyder, vill jag skicka CAT-data från min Elecraft K3 både till en Microham Station Master och en webswitch 1216H.
Jag tänkte att man helt enkelt bara skulle kunna splitta seriekabeln mellan radion och Microham-burken och göra en avstickare till webswitchen. Men det fungerar inte.

Jag har alltså gjort en Y-kabel, med en fullbetyckad rak gren som går från radions serieport via en MK2R+, som i sin tur pratar med en Station Master. Den funkar bra, radion och Station Master har kontakt med varandra, så länge jag inte har den andra grenen ansluten till webswitchen.

Den andra grenen är bestyckad med endast RXD, TXD och GND, och går till webswitchen. Den funkar bra, radion och webswitchen pratar med varandra, så länge den första grenen inte är ansluten till Microhamburken. (Jag har inte gjort som det står längst ned på den här sidan, för det fungerar inte med endast stift 2 anslutet.)

Men så snart jag ansluter båda grenarna, lägger Station Master av och klagar på att den inte längre får någon signal.

Finns här någon som har tips på hur man kan göra?

73,
Jonas/SM5PHU

4
Hej!

Som rubriken antyder, har jag försökt konfigurera min Mk I kontrollenhet för att ansluta en KX3 som frontpanel till en K3.
After att ha ändrat i menyn "Radio Settings" och startat om burken, kom den aldrig tillbaka igen.
Jag får ingen kontakt med administratörsgränssnittet (som jag inte ändrade något i).
Jag har gjort en factory reset, men får fortfarande ingen kontakt på defaultadressen (192.168.0.227).
Jag har försökt med Setup manager, men får ingen kontakt den vägen heller. (Lite svårt att veta om jag bär mig rätt åt, hittar ingen bruksanvisning för Setup Manager och vet inte om USB-kabeln jag hittade i gömmorna är kosher.)

Har någon några tips om vad jag ska prova härnäst?

73,
Jonas/SM5PHU

5
Konfiguration av RRC 1258 / K3 remote med RRC 1258 Mk I?
« on: 2014-08-20, 07:22:21 »
Hej!

Går det att köra K3-remote med första generationens burkar? (RRC 1258 Mk I "Version 2, HW 3")

73,
Jonas/SM5PHU

6
Konfiguration av Webswitchen / Rotorindikering
« on: 2014-01-29, 17:19:44 »
Jag upptäckte en lurig sak, som andra kanske också kan ha nytta av att känna till.
Hur jag än trixade, lyckades jag inte få webbgränssnittet att indikera åt vilket håll rotorn pekade.
Tills jag på måfå provade att klicka på knappen "Power" längst ned till höger.

Jag använder inte den. Den är satt till "Not set" i inställningarna.
Och det går bra att köra rotorn, oavsett i vilket läge knappen står.
Men lägesindikeringen visas endast om "Power" är intryckt.

73,
Jonas/SM5PHU

7
Hej!

Hur konfigurerar man en WS1216H för att läsa Icom CI-V banddata och styra en antennväxel?
Jag har nu ägnat ett par timmar åt att bläddra runt bland supportsidorna och åt att prova mig fram, utan att lyckas.

Min firmware är HAM 4.0.
Min radio är en IC-756PRO3, adressen är 6Eh och baudrate 19200.

Jag har försökt ställa om WS serieportsparametrar för att matcha rätt baudrate, men de verkar hela tiden trilla tillbaka till default 4800 baud.
Jag har istället försökt ställa om radion till 4800 baud, men lyckas ändå inte ansluta från WS.

Jag försöker ställa om WS Advanced settings till "ICOM", men inställningen trillar hela tiden tillbaka till default "Manual relay and temp reading".
(Däremot går det bra att ställa om till "Heating/Cooling control, cycle".)

Hur är det tänkt att man ska göra?

73,
Jonas/SM5PHU

8
Hej!

Jag har ett par olika behov, som jag skulle vilja försöka tillgodose med en Webswitch 1216H:

1) Jag vill att min antennväxel följer med när jag byter band på min Icom-radio. Jag har läst mig till att jag kan åstadkomma det genom att läsa CI-V från radion. Visst stämmer det?

2) Samtidigt som webswitchen är konfigurerad enligt 1) vill jag manuellt kunna välja en annan antenn via webbgränssnitt. Går det, eller måste jag först konfigurera om webswitchen så att den inte längre läser CI-V?

3) Jag vill också kunna styra min antennrotor (Idiom Press DCU-1) via webbgränssnitt. Om jag redan konfigurerat enligt 1), anar jag att den (enda?) serieporten redan är upptagen för CI-V, så att jag inte samtidigt kan styra en antennrotor? Eller med andra ord: Måste jag ha två stycken webswitchar för att samtidigt kunna göra 1) och 3)?

73,
Jonas/SM5PHU

9
General discussion forum / Incorrect temp display in 1216E
« on: 2012-02-10, 15:21:36 »
Hej,

Using the "legacy version" 1216E, I have a problem with temperatures in the range between 0 and -1 C not displaying correctly (i.e. not being displayed at all).
I see there was a fix for this in version 1.12 firmware for 1216H.

Is there a fix available for the 1216E? (Does the 1216H firmware run also on 1216E?)

73,
Jonas/SM5PHU

10
Jag har ett par RRC-1258-v1 med firmware 2.02.
Jag vill använda serieporten för att styra en rotor Tailtwister med interface från Idiom Press.
Styrprogrammet är HRD Rotator v5.0 b2356.

Jag ansluter en seriekabel mellan min dator (COM1) och DB9/F-kontakten på kontrollenhetens framsida.
(Märkt "RS232", mellan USB-kontakten och RJ45 märkt "AUX".)

I radioänden ansluter jag en seriekabel mellan rotorn och DB9/F-kontakten på radioenhetens framsida.
(Märkt "RS232", mellan USB-kontakten och RJ45 märkt "AUX".)
Eftersom kontakten på radioenheten har fel kön, använder jag en könsbytare (ELFA 25-936-63).

Kontrollenheten och radioenheten är konfigurerade enligt följande:

COM1 mode      1
COM1 baudrate   4800
COM1 data bits   8
COM1 stop bits   1
COM1 parity   0

COM1 är konfigurerad enligt följande:

Bits per second   4800
Data bits      8
Parity         None
Stop bits      1
Flow control   None

Varför fungerar det inte?

73,
Jonas/SM5PHU

Pages: [1]