Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM5DXU

Pages: [1] 2
1
Konfiguration av RRC 1258 / FT-847, bakgrundsljud
« on: 2017-10-05, 16:18:52 »
Så fort jag trycker in PTT på micken vid Control RRC sänds ett störande bakgrundsljud ut från radion, 3 - 4 S-enheter under talnivån. Oljudet hörs och syns tydligt på SK4KO och är inte smalbandigt brum. Det har inte hjälpt det minsta att plugga i och ur mikrofonkablarna eller att byta mikrofon. Hur går jag vidare?

Göstha

2
Allmänt diskussionsforum / QRM från fjärrstyrning?
« on: 2017-06-23, 19:56:13 »
Hej!

Jag använder standard utrustning från remoterig för att styra min radio och HAM-M rotor. Det har fungerat alldeles utmärkt sedan snart 5 år med ett besvärande undantag. Det uppträder alltid en "fladdrande" störsignal som kommer in i radion med styrka S5 (på 80 m), återkommer med 170 kHz mellanrum på alla amatörband och sakta driver i frekvens.

Nu sitter jag vid radion med fjärrstyrningen inkopplad och lyssnar på 80 m-bandet. Störsignalen flyttar sig en aning fram och åter i frekvens (ca 1 kHz) i takt med att den gröna lysdioden på RC1216L tänds och slocknar.

1. Jag drar ur nätsladden till rotorn och bryter så matningen till routern, därefter till Radio RRC-n, webswitchen, autotunern och antennswitchen AS-1289 i tur och ordning. Störsignalen finns kvar. Den bara flyttar sig en bit i frekvens.

2. Jag bryter slutligen matningen till rotorkontrollkortet RC1216L. Nu är störsignalen borta - putz weg!

Varför är det på detta viset och hur blir jag av med problemet?

Manöverkabeln och lägesgivarkabeln mellan rotorstyrenheten och RC1216L är oskärmade, liksom 12 V matningen från riggens nätagg tiill RC1216L.

Hälsningar / Göstha, SM5DXU

3
Allmänt diskussionsforum / Signalink och FT-847
« on: 2015-11-22, 16:07:20 »
Går det att utan vidare köra digitala moder remote med min FT-847? Det är inte aktuellt just nu, jag bara undrar rent generellt.

/ Göstha

4
Konfiguration av RRC 1258 / IO Settings
« on: 2015-04-14, 17:36:45 »
Tittade på IO Settings på Control RRC alldeles nyss. Det visade sig att inställningen på Out 0 mode var ogiltig, rimligen resultatet av en FW-uppdatering. Jag använder en FT-847 och undrar hur IO Settings borde vara inställda. Jag använder RRC-elbuggen för CW.

Just nu är inställningarna som ni ser i bifogat dokument.

73 / Göstha

5
Allmänt diskussionsforum / Remoterig nere
« on: 2015-02-21, 13:24:25 »
I morse gick det inte att koppla upp fjärrstyrningen. Remoterigs servrar var nere eller i vart fall oåtkomliga. För tre timmar sedan var allt igång igen och radion gick att fjärrstyra som vanligt.

Är det något ni känner till?

/ Göstha

6
Jag önskar att man kunde behålla kontakten med sin WiFi router sedan man dolt dess SSID.
Det verkar inte heller gå att manuellt konfigurera RRCn mot en router med dolt SSID.

/ Göstha

7
Allmänt diskussionsforum / Data Abort på Radio RRC
« on: 2014-11-20, 21:51:58 »
Ofta när jag går in och kollar ser jag ett sparat felmeddelande.
Just nu är det Data Abort at 0x00050340, called by 0x0000a460.

Eftersom utrustningen fungerar, är jag inte särskilt orolig utan bara nyfiken på vad det kan bero på.

Info:

Name               Value
Company          Microbit
Product            1258
PID                   4
Version             7
HW                   8
Software          2.80
Bootloader       1.10
Compiler           4.6.2
Build                 Aug 14 2014 10:31:10
.
.
Serial number  5971

/ Göstha

8
Allmänt diskussionsforum / App för Antenna Switch?
« on: 2014-11-12, 12:15:48 »
Har ni märkt något intresse för en app för Antenna Switch? Om inte, ber jag att få anmäla mitt intresse! Nån ska väl vara först...


73 / Göstha

9
Konfiguration av Webswitchen / Rek. Web Server Ports
« on: 2014-10-26, 00:15:28 »
När man har flera enheter med webbinterface i ett lokalt remote nätverk, i mitt fall förutom router och Radio RRC även en WebSwitch och (än så länge) en Antenna Switch, vilka Web Server Ports rekommenderar ni att man hugger till med? Själv har jag port 80 på RRC och 8090 för fjärradministration på routern. Är det ok med förslagsvis 8082, 8084 och 8085?

/ Göstha

10
Omkring 10 min efter att jag kopplat upp fjärrförbindelsen efter en längre tids (exempelvis över natten) avstängning, börjar det hacka i ljudet, avbrotten blir längre och längre, emellanåt tänds röda lampan på Control RRC, och slutligen går förbindelsen ner helt och hållet. Detta händer varje gång sedan omkring en månad, utan undantag. Sedan jag brutit strömmen till både Control RRC och remote-anläggningen, och startat om alltsammans igen, fungerar allt utan problem hur länge som helst!

Jag har provat att endast starta om Control RRC, men då kopplar den inte upp. Control RRC kopplar inte heller upp om jag bara startar om remote. Any ideas?

/ Göstha

11
Jag upptäckte precis att det är samma förinställda (default) IP-adress på WebSwitch 1216H som på antennreläerna 1269 och 1289. Får jag föreslå att ni informerar om den saken, så att nya användare ställer in skilda adresser innan fler än en av enheterna jackas in på samma lokala nätverk.

Lyckligtvis vållade det inget huvudbry när jag råkade ut för att nätverket "nitade".

73 / Göstha

12
Såvitt jag har förstått kan remoterigs antennrelä programmeras att "automagiskt" välja antenn utifrån vilket frekvensband man har ställt in på radion. Detta förefaller dock begränsat till ett specifikt urval av radiomodeller (Advanced settings), exempelvis inte min Yaesu FT-847.

Om man har "rätt" radio, fungerar det då lika smidigt även vid lokal drift utan dator, förutsatt att Radio RRC är påslagen?

/ Göstha

13
Routern har hittills varit konfigurerad med Radio RRC som ip-adress i DMZ. Nu när jag skaffat en webbswitch behöver jag konfigurera om routern (D-Link DIR-860L) så att jag kan nå både Radio RRC och webbswitchen utifrån. Några korta råd, eller hänvisning till vad som redan finns skrivet på forumet, tar jag tacksamt emot.

73 / Göstha

14
Allmänt diskussionsforum / Trådlös anslutning igen
« on: 2014-08-16, 22:57:18 »
Hur ser ni på framtida möjligheter till trådlös anslutning? Just nu har jag hamnat i en återvändsgränd och vet inte om jag ska kunna använda den 1216H jag just köpt secondhand. Då kan jag inte heller fjärrstyra vare sig antennrotor eller antennomkopplare :(

Radio RRCn kör jag redan trådlöst.

/ Göstha

15
Allmänt diskussionsforum / Ham-M rotorstyrning
« on: 2014-06-03, 18:37:53 »
Hur styr man enklast en gammal Ham-M? Det står säkert i någon manual, men jag har inte hittat det.

/  Göstha

Pages: [1] 2