Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM6NZB

Pages: [1]
1
Hårdvara, Kablage, Installationer / CW på IC-9700/7300
« on: 2022-01-20, 09:33:45 »
Hej, när man skall köra CW Remote med RS-BA1 så kan man bara sända från text i ett fönster och med WFview finns ännu ej CW.
Med RRC-1258 nycklar jag ju min 706:a utan problem och jag borde ju kunna koppla det parallellt och nyckla båda,..
Om jag tar bort 706 så kan jag ju inte göra "Connect" …
Fråga: hur kör jag Remote CW på 9700/7300 mfl med remoterig?

/ Tommy SM6NZB

Pages: [1]