Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - LaE

Pages: [1]
1
Hårdvara, Kablage, Installationer / 1-wire master HW.
« on: 2014-02-06, 21:03:30 »
Jan,

Håller på att förstå varför min 1-wire buss strular.

Hur ser 1-wrie master HW konstruktionen ut ?
Vilken Maxim krets har du använt ?
Kan du dela med dig av schemat ?

/Lars
 

2
Hej !

Har just kopplat in en luftfuktighetsmätare ver 2 som drivs med parasitmatning (bygel installerad).

Inledningsvis var det bara den extra monterade DS18S20 som dök upp på bussen. Någon stund senare svarade även DS2438 med en rimlig temperatur. Den rapporterade luftfuktigheten på 123% känns dock lite i överkant. Och nej, den är inte nersänkt för att mäta vattentemperatur.  :)

Några idéer ?

/Lars

3
Jan,

Den BIN fil jag kan exportera antar jag går att importera till en annan WS, när den jag har brunnit upp.
Ingen ytterligare konfigurering skall vara nödvändig. Är detta rätt uppfattat ?

Den nya WS'en lär ju få ett annat serienummer. Om jag har använt NEXA Mode "Self learning, auto" (vilket jag har) torde jag behöva 'teach' om alla NEXA
enheter, då WS'ens serienummer verkar vara en del av det unika enhetsid't. Är detta rätt uppfattat ?

Hur är det med det övriga NEXA moderna. Finns det några problem där att flytta till annan WS HW?

/Lars

(Undrar om jag snart fyllt min quota med frågor och undringar :) )

4
Hej Jan (många inlägg blir det ...)

Jag använde WS'en för att styra värmen på landet med hjälp av 6 NEXA relä och 6 DS18B20 givare. Allt fungerar UTMÄRKT !
Behovet jag har är att fixa en 'borta' sänkning av temperaturen.

Min lösning ser ut som följer:
- 6 st. ACP program som styr respektive relä med data från 'sin' 1-wire givare.
- Varje program styr till 20C när jag är där och 12C när jag inte är där.
- Men en enkel knapptryckning vill jag skifta borta/där temperatur.

Känns som en ganska generisk uppgift.

För att åstadkomma detta har:
- Varje program fyra rader. Två för reglering för 20C och två för 12C reglering.
- Val av rad-par görs med hjälp av en ingång.
- Ingångsstatus styrs med lokal brytare alternativt relä utgång 1.

Jag ser två förbättringspotentialer här:
- Göra temperatur värdet (reglerpunkten) möjlig att hämta från ett ställe, förslagsvis som en del av en profil.
- Gör det möjligt att villkora en ACP rad med nuvarande profil.

Då kan jag med ett enkelt profilbyte växla borta/där och på ett ställe välja 'bör temp'.

Vad tror du om detta ?

/Lars

5
Konfiguration av Webswitchen / Profiles
« on: 2014-01-22, 07:44:46 »
Hej!

Vad är tanken med 'Profiles' ?

Av hjälpsidan framgår hur jag namnger dem och vad det inte fungerar för, men inte vad som ingår i en profil.
Hur ser användningsfallet ut ?

/Lars

6
Hårdvara, Kablage, Installationer / Räknarfunktion
« on: 2014-01-20, 22:37:42 »
Hej Jan !

Hur ser möjligheterna ut för att WS'en skall supporta https://www.m.nu/raknare-for-anslutning-till-1wirenat-version-21-p-409.html, en räknare.

Som beskrivningen anger lämpar den sig utmärkt för att kopplas till en energimätares S0 utgång. Den ger typiskt 100 alt. 1000 pulser / 1kWh.
Med hjälp av räknarvärdet kan då WS redovisa energiförbrukning.

Ett första steg kunde vara att bara presentera räknarens aktuella värde. Med hjälp av web access kan då energiförbrukningen beräknas externt.

Vad tror du om detta ?

/Lars

7
Konfiguration av Webswitchen / Supportade 1-wrire device
« on: 2014-01-20, 21:40:31 »
Hej!

Finns det någon dokumentation över vilka 1-wire device som WS supportar?

För temperatur finns t.ex DS1820, DS18B20 och DS18S20. Jag använder idag flera https://www.m.nu/temperatursensor-pa-kretskorti-plastbox-p-456.html på vilka jag tror det sitter DS18B20 (kan inte kolla idag då de sitter på annan ort). Men som sagt vilka övriga kan fungera?

För luftfuktighet har jag hittat https://www.m.nu/luftfuktighetsmatare-version-2-p-373.html på vilken en DS2438 är monterad. Är detta en för WS'en fungerande sensor?

/Lars

8
Konfiguration av Webswitchen / NEXA grupp koder.
« on: 2014-01-16, 20:49:00 »
Hej !

Har försökt förstå när och hur jag skall använda NEXA gruppkoder men inte lyckats.

Om jag med en ACP instans vill styra två NEXA relä vad är då skillnaden på att teacha två relä till samma NEXA utgång  jämfört med att använda grupp funktionen?

/Lars

9
Hej!

Jag har en konfiguration där ett antal ( 8 ) ACP program styr existerande NEXA switchar.

När jag lägger till den 9'e switchen, vill jag inte att befintliga ACP NEXA styrningar (Disable periodic updates=No) skall uppfattas som programmering av den nya switchen.

Jag försökte med "Temporary disable 5 mins" här http://ws.microbit.se:81/nexacontrol?S0 , men då verkar ingen status ändring skickas från WebSwitchen.
Slutade med att jag fick 'disabla' samtliga ACP innan jag 'teachade' den nya switchen. Många tryckningar blev det ...

Hur gör jag på bästa/effektivaste sätt för att lösa detta ?

/Lars

10
Hej !

På sidan http://www.webswitch.se/wp/?page_id=162 framgår hur jag kan läsa av
status för samtliga tempgivare i en request: http://[webswitch address]/temperature/get2/[2$3$4]

Hur ser motsvarande request ut för att läsa av status för samtliga relän?

/Lars

11
Hej,

På sidan http://www.webswitch.se/wp/?page_id=162 beskrivs version 4.0 och att HAM och HOME är separerade.

Var hittar jag HOME version 4.0?

/Lars

Pages: [1]