Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM7CFF

Pages: [1] 2
1
Allmänt diskussionsforum / RemoteRi + FT8
« on: 2018-01-04, 16:08:49 »
Hej,
Jag använder en Yaesu FT857 och vill gärna prova digitala moder t.ex. FT8.
Är detta möjligt och i så fall, vad krävs av utrustning, program etc?

2
Allmänt diskussionsforum / Temporärt QTH - VAD BEHÖVS?
« on: 2017-12-30, 12:56:59 »
Jag är över helgen på annan ort och vill köra SKD på nyårsdagen.
Behöver jag göra annat än packa ned kontrolldelen, kablar, nyckel och plugga in på routern i  nya QTH?
Skäms för att fråga, men så är det för min del med kunnandet.

3
Allmänt diskussionsforum / Röd LED lyser stadigt
« on: 2017-10-20, 10:30:24 »
Jag bröt spänningen genom att flytta adaptern till ett annat uttag.
Då lyser gul och röd lysdiod  med fast sken. Gult fast sken är OK.
Röd  med fast sken betyder "Incoming audio stream fail"( som betyder vad?)
Tryckte in Reset knappen kort, men ingen ändring på röd och gul LED.
Vad göra?

4
Hårdvara, Kablage, Installationer / LED info
« on: 2017-07-11, 10:53:21 »
I går började grön LED att blinka. Bröt matningen tillfälligt.
Grön LED slocknar.
Gul och Röd LED lyser fast.
Vad göra?

5
Allmänt diskussionsforum / Extra SIM-kort
« on: 2016-10-14, 10:20:36 »
Jag har bytt operatör från "3" till Telenor och begärt att få fast IP-aderess och extra SIM-kort. Jag fick:
* En fast IP-adress, som inte liknar någon av "vanliga" adresserna, typ 192.168......., men det kan ju vara OK i alla fall
* Ett extra SIM kort, som visar sig vara ett s.k. datakort, som inte kan användas till Remote Rig, om jag har förstått det hela,

Hur bär man sig åt för att förklara för Telenor hur jag skall använda det extra kortet?
Telenor säger att det enda sättet att få ett "riktigt" kort är att teckna ett extra abonnemang för 119:-/månad.
Kan man använda ett kontantkortsabonnemang, som jag redan har hos Telenor?

6
Konfiguration av RRC 1258 / Ändrade IP adresser
« on: 2016-09-20, 11:06:34 »
Jag har efter trägen kamp fått en fast IP adress från Telenor.
När jag nu skall försöka komma igång, startar jag Set-Up Manager och letar efter mina enheter.
Då har de fått nya IP adresser, som jag inte känner igen: T.ex. Control Panel 192.168.10.213:80
Varför?

7
Allmänt diskussionsforum / Fast IP-adress hos "3" - dyrt
« on: 2016-06-01, 15:34:32 »
Jag har av Micke  blivit uppmanad att skaffa en fast IP-adress för att min RemoteRig skall fungera.
Jag trodde, i min enfald" att man skulle kuna klara sig om man använde DDNS eller DynDns, men det går inte.
Alltså; Skaffa en fast IP-adress från "3". Går utmärkt om man tecknar ett nytt brebandsabonnemang á 119:- plus 74:- för IP-adressen
totalt 193:-/mån.
Det har jag inte råd till.
Slutsats: Sälj RemoteRiggen!

8
Allmänt diskussionsforum / Trött på min RemoteRig
« on: 2016-01-17, 15:35:58 »
Den lever ett eget liv!
* Jag startar 857'an och kör ett par QSO, stänger av.
* Försöker starta några timmar senare. Ingen reaktion.
* Låter riggen vara.
* 4 timmar senare springer den igång utan min medverkan.Stänger av, försöker starta igen. Nix!
* Dagen efter startar riggen utan min inverkan.
Jag kan inte ha det så här.
Allt verkar OK, spänningar, full insignal på router (Huawei B593), gröna LED lyser på modulerna.
Hjälp!


9
Allmänt diskussionsforum / Data abort
« on: 2016-01-05, 11:47:25 »
Fick denna info vid koll på Kontroll-RRC:

Saved error message:
Data Abort at 0x0004ae30, called by 0x0004ae2c[/

Vad är detta?

//Bengt/CFF

10
Jag blev rekommenderad att köpa en Huawei B593 och det fungerar för det mesta.
Hur konfigurerar man "fjärråtkomst", så att jag kan kolla Radio-RRC hemifrån?
Jag hittar inget om detta på konfigurationssidan i routern.
Routern är icke operatörslåst, men har sålts av Tele2.
Jag kör på "3" mobilt bredband
Någon som vet och kan klargöra det på ren svenska, utan alltför många svårbegripliga datatermer?

11
Allmänt diskussionsforum / Start av systemet
« on: 2015-12-01, 14:14:10 »
Jag har f.n. allt hemma för kontrol/provning.
Vissa gånger, när jag trycker på FT-857 startknapp, hörs ett klickande ljud från RRC-Radio 2-3 ggr.
Ibland startar systemt, ibland inte och då försöker man på nytt och då lyckas det för det mesta.
Tänkbar orsak? För dålig nätadapter? Hur stor behöver man? 1 A? 2 A?

12
Konfiguration av RRC 1258 / Setup problem
« on: 2015-11-12, 22:45:46 »
Får ingen kontakt med RRC via USB-anslutning och adress 192.168.1.227 resp 228.

13
Kan ej starta sytemet. Diagnos på nätverket ger följande:
" Anslutningen tillåts inte av fjärrenheten eller -resursen. Identifierat Identifierat
 
Enheten eller resursen (192.168.1.227) har inte konfigurerats för att acceptera anslutningar på port "WWW-tjänst (HTTP)".

Vad göra?
Detta problem dök upp helt plötsligt, utan att  jag gjort några förändringar.

14
Kan ej starta systemet.
Koll av status på Radiodelen ger bl.a. följande fel:
Dynamic DNS status: Error., code 12
Other party: 0.0.0.0

Vad betyder detta?

15
Allmänt diskussionsforum / Yaesu 857 och RRC 1258 - HJÄLP
« on: 2015-07-31, 13:29:03 »
Jag klarar inte av att få igång systemet. Jag har för litet datorkunskap.
Finns det någon som kör samma uppsättning som jag och i så fall kan skicka mig sina bin-filer, så borde jag kunna få igång systemet?

Pages: [1] 2