Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - jenstun

Pages: [1]
1
Hårdvara, Kablage, Installationer / ICOM CI-V
« on: 2015-12-29, 17:25:30 »
Problem med att få igång CI-V kommunikation med RemoteRig, ICOM 756PROII och Ham Radio Deluxe (HRD).
Utrustning
2 x RRC-1258 MKII FW 2.86
ICOM 756PROII
WinKeyer USB
samt USB – CI-V interface för test av kommunikation mellan Dator med HRD och Radio
 
Dator med WIN 7 Pro och SetupManager 1.28 installerad
I devicehanteraren syns de virtuella com-portarna som
RRC1258 COM0 (COM21)
RRC1258 COM1 (COM19)
RRC1258 COM2 (COM18)
RRC1258 COMExtra (COM20)
Konfigurering enligt sidorna 102-106 i användarmanualen.
Program Mode 1 –ICOM CI-V satt i båda RRCs
Serial settings Control RRC
USB-porten på Control RRC kopplas till en USB-port på datorn
Com2 inställning på Control RRC Mode-2, ICOM CI-V samt
”Use USB Com Port as COM2”
Serial settings Radio RRC
Com2 inställning på Control RRC Mode-2, ICOM CI-V
RJ12 sladd mellan TTL Radio RRC och CI-V ingång på 756PROII

Kommunikationen mellan RRCs startas med Status/connect
Ljudkommunikationen startar
HRD startas med connect till 756PROII via COM18 virtuell port för COM2.
HRD kopplar inte upp till 756n via RRCs. Jag har testat med 9600, 19200
Auto-connect.

Direktkoppling mellan HRD och Radion fungerar utmärkt med USB-CI-V adaptern.
Kontroll av signaleringen på kabeln mellan RADIO RRC och Radio med Oscilloskåp
visar bara en 5V nivå utan signalering vid försök till ”connect” från HRD. Vrider man på VFOn
på Radion ser man CI-V signalering från RadionProblem med att få igång CI-V kommunikation med RemoteRig, ICOM 756PROII och Ham Radio Deluxe (HRD).
Utrustning
2 x RRC-1258 MKII FW 2.86
ICOM 756PROII
WinKeyer USB
samt USB – CI-V interface för test av kommunikation mellan Dator med HRD och Radio
 
Dator med WIN 7 Pro och SetupManager 1.28 installerad
I devicehanteraren syns de virtuella com-portarna som
RRC1258 COM0 (COM21)
RRC1258 COM1 (COM19)
RRC1258 COM2 (COM18)
RRC1258 COMExtra (COM20)
Konfigurering enligt sidorna 102-106 i användarmanualen.
Program Mode 1 –ICOM CI-V satt i båda RRCs
Serial settings Control RRC
USB-porten på Control RRC kopplas till en USB-port på datorn
Com2 inställning på Control RRC Mode-2, ICOM CI-V samt
”Use USB Com Port as COM2”
Serial settings Radio RRC
Com2 inställning på Control RRC Mode-2, ICOM CI-V
RJ12 sladd mellan TTL Radio RRC och CI-V ingång på 756PROII

Kommunikationen mellan RRCs startas med Status/connect
Ljudkommunikationen startar
HRD startas med connect till 756PROII via COM18 virtuell port för COM2.
HRD kopplar inte upp till 756n via RRCs. Jag har testat med 9600, 19200
Auto-connect.

Direktkoppling mellan HRD och Radion fungerar utmärkt med USB-CI-V adaptern.
Kontroll av signaleringen på kabeln mellan RADIO RRC och Radio med Oscilloskåp
visar bara en 5V nivå utan signalering vid försök till ”connect” från HRD. Vrider man på VFOn
på Radion ser man CI-V signalering från Radion.

Har läst SM0GCUs inlägg men här nämns inte koppling mellan TTL-utgång och CI-V

Har jag missat något väsentligt?
Jens - SM6AFV


Har jag missat något väsentligt?
Jens - SM6AFV

2
Konfiguration av RRC 1258 / CW och PTT med RRC-1258MkII
« on: 2015-11-27, 20:30:33 »
Hej,

Håller på att konfigurera en RemoteRig RRC-1258MKII tillsammans med en IC706MKIIg.

Tanken är att ersätta befintlig Remotestyrning av min mikrovågsstation för 144 MHz -76 GHz. Det är 8 band med en transverter för resp band + PA, 1 Azimuthkontroll, 3 Eleveringskontroller.
För antennindikering använder jag ett antal US Digital absoluta vinkelgivare som är adresserbara
med RS485 komm.

För att testa olika möjligheter har jag gjort en testuppkoppling på skrivbordet inkl. IC706 med frontpanelen kopplad till Control RRC och IC706 radioenhet till Radio RRC.
Jag använder normalt en extern Winkeyer 2 USB för CW. Den interna Winkeyer i Control RRC
fungerar utmärkt och skulle kunna ersätta min externa. Det saknas dock CQ-minnen så jag måste
tyvärr fortsätta använda min externa keyer. Jag använder alltid Headset och hör då inte WinKeyer
egen medhörning så en medhörning från Control RRC är nödvändig

Normalt använder jag gemensam manuell PTT för både CW och SSB. Jag använder dessutom sequencing på alla band där även tranceivern(IC756PROII, nu 706) får fördröjd PTT-signal. Detta innebär att jag behöver en extra PTT pinne via Control RRC – Radio RRC.

Jag har fått för mig att detta skall kunna fungera via I/O-connectorn när jag använder en extern Winkeyer (IN0)? och använda IN1, IN2 för extern PTT + något annat.
Det visar sig att för att få cw-medhörning för extern keyer från Control RRC så måste den interna keyern vara aktiverad och då faller lösningen med att använda IN1/IN2 för extern PTT.
Är det något jag har missat eller finns det en alternativ lösning? Jag har läst post 30 från G3UEC
Testkörning via det lokala nätverket till Remote schack (510m via Wlan) fungerar mycket bra med direkt och stabil uppkoppling och ljudkvalitet.

På önskelistan
Intern Winkeyer med ett antal minnesplatser för cq-meddelande

Extern PTT kontroll samtidigt som den interna Winkeyern är aktiverad

Webbaserad (ett antal definierbara knappar motsvarande antalet utgångar) reläcontroller med upp till 20-25 utgångar för att kunna koppla in x antal transvertrar,styra generell rotor (Left Right),  ett antal eleveringsstyrningar (Up Down).

73

Jens - SM6AFV 

Pages: [1]