Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM5LW

Pages: [1]
1
Jag skulle vilja ha två fasta operatörs-QTH som kontaktar ett radio-QTH. Kan jag komplettera med en extra kontroll-RRC och koppla upp den mot min radio-RRC? Det skulle underlätta att inte ta med min kontroll-RRC när jag byter operatörs-QTH utan att ha två färdiga operatörsplatser.

73 / Dag

2
Jag hade problem att koppla upp mig mot med RRC. På Status-sidan indikeras ett felmeddelande som visar sig vara:   "Data Abort at 0x0000e9fc, called by 0x0000408c".
Jag tittar på sidan Dynamic DNS Setting och där står: "No settings available for this device". Det var länge sedan jag konfigurerade, men jag tror mig minnas att den sidan fanns och skulle fyllas i.

Har någon haft denna situation?

Dag / SM5LW

3
How to I handle the situation of forgotten login data? Do I have to do a factory reset and start anew? / Dag (SM5LW)

4
Allmänt diskussionsforum / DNS för 1216H
« on: 2019-11-17, 16:21:10 »
Jag försöker få igång en nyinköpt Webswitch. Allt verkar fungera förutom Dynamic DNS. Jag får felmeddelande Error code: 100 (se nedan i kopia av System info). I en annan konversation på Forum gällande AS1299 (SM5FMS) har samma felkod noterats. Är det sannolikt att jag har en liknande situation, dvs en bug den software version 4.47 som jag använder?

Hälsningar / Dag (SM5LW) 


Company   Microbit
Product   1216H WebSwitch
Model   HAM
Software   4.47
Hardware   3
Bootloader   1.14
Build   Jun 3 2019 12:08:17
S/N   3915
PID   4
Uptime   0 Days, 0 Hours, 18 Mins, 53 Secs
========================================   
MAC   00:1e:fd:00:cd:23
IP address   192.168.8.236
Netmask   255.255.255.0
Gateway   192.168.8.1
DNS   192.168.8.1
========================================
Max available memory   18301
DNS status   OK, remoterig.com = 213.180.92.125
Dynamic DNS status   Error, code=100
NTP status   Disabled
Ping status (watchdog)   Off
Active profile   Default
Last WD Reset   563559551
TCP Error counter   4218198076
Webserver   1

5
Jag har kör en ICOM 706MkIIg via internt nätverk och det fungerar klanderfritt. Jag försöker nu köra remote med ett 4G modem på radiosiden, men hittills utan framgång. Jag har konfigurerat Radio-RRC för att använda ddns.remoterig.com enligt manualen och erhållit Own host name, Username och Password. Sedan har jag överfört Own host name till Control-RRC SIP contact-rutan, vilket  jag tolkar är det enda som skall överföras till Control-RRC (sid 67 i manualen). Är det något annat som skall konfigureras i Control-RRC jämfört med när jag kör via mitt interna nätverk?

/ Dag Sigurd (SM5LW)

6
Konfiguration av RRC 1258 / Konfigurera COM1
« on: 2016-04-10, 23:23:22 »
Jag har en Icom 706MkIIg som jag kör på distans med ett RRC1258 par. Det fungerar utmärkt. Nu vill jag hämta data (frekvens mm) från radion till mitt liggprogram genom att använda COM1-kanalen. För detta ändamål har en en adapter USB till serie till min Macbook. På radiosidan har jag en CI-V interface cable från G8XGG. När jag kopplar ihop dessa två så fungerar det utmärkt.

Däremot fungerar det inte när jag försöker överföra information via COM1. Jag har ett nollmodem på radiosidan mellan CI-V interface cable och Radio RRC COM1. Inställningarna av RRC återfinns på bilagan som är en skärmbild från setup manager.
Jag har provat med RTS/CTS både av och på.

Jag skulle verkligen uppskatta tips som gör att överföringen via COM1 fungerar.

Dag Sigurd / SM5LW


7
I am installing a set RRC-1258 MKII to control an ICOM 706MkIIg. I have followed the instruction with the splitting the separation cable etc. I can turn on the radio and audio as well as all controls seem to work. However, the CW is not working. is it necessary to connect the Radio-RRC PAD output to the radio key input (see manual page 94) or should it be sufficient with just the separation cable?

Dag /SM5LW

Pages: [1]