Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - OH6IH

Pages: [1]
1
Hi!

I'm using RRC-Micro PC Client with dongle and computer for phone contacs now.

See attached photo - TS-480SAT front / RRC-Micro PC Client set up.

I'm searching for detailed, step-by-step advices re. equipment, programs and settings for alternative possibilities to use F8, F4 or similar modes remote (on control side) with TS-480SAT with above set up.

How-to set up with DXLabSuite (Commander), FLDigi/FLrig, HamRadioDeluxe or similar Suits; two or more virtual cables.

73 de Alf OH6IH

2
God fortsättning på det nya året!

Min frågeställning följande:

Har nån erfarenhet av att använda RRC Micro PC Clienten med någon version av Linux, t.ex. MInt eller med en raspberry pi och Linux?

Jag tror att jag sett att nån använt tillämpningen med MAC-operativsystemet.

3
My question is the following:

Have any experience of using the RRC Micro PC Client with any version of Linux, eg Mint or with a raspberry pi and linux?

I think I've seen someone use the application with the MAC operating system.

73 de Alf OH6IH

Jakobstad, Finland

4
Hej !

Jag fick en webswitch och en rotorkontrollenhet levererade igår.

Jag har börjat med att installera Microbit Setup Managern v2.06, kopplat in switchen och laddat ner senaste uppdatering. Därefter har jag lyckats uppdatera switchen, men då jag kommer till skedet Setup hittas inte enheten!

Jag efterlyser detaljerade anvisningar antingen text eller video för att ta/få webswitchen, rotorkontrollen och temperaturmätning ibruk

5
Hej !

Idag har jag erhållit en dongle 1274B som jag har tänkt använda fjärrstyrt med min dator, med en Kenwood TS 480 SAT som har en RRC-1258MkII.

Det fanns inga anvisningar om installation och användning?

Finns det anvisningar på svenska eller engelska ?

Pages: [1]