Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SM5DXU

Pages: [1] 2 3 ... 9
1
Thanks for the reply.

So I did some further testing tonight. I can get the Control RRC to connect via the TPLink in client mode to my phone which is in hotspot mode. Aside from the occasional dropped packet (can probably change this in settings) it seems to be working and fires up everytime.

I then tried on two different wifi access points at  home here and they will not connect properly. I did on one occasion get the remote rig to connect. It clicked as if powering on once, then the second time it tried again and connected. I then switched the rig off, reconnected and it clicked three times to try and power up, but doesn't.

I've checked all my IP settings, and I can ping from my laptop the remote end, and access the internet fine. I even went into hotspot mode in the TPLink and disabled SIP ALG.

Also tried the TPLink in a hotspot mode, but still no go. The Control RRC works fine on my home network, so it's not an issue with my core router.

Maybe it's just a rubbish TPLink device...
You may be right. I replaced the TPLink router supplied by the internet provider for the remote QTH with a D-Link router and the remote control started working right away!

The internet provider has since then changed their choice to D-Link!

Skickat från min F5121 via Tapatalk


2
Konfiguration av RRC 1258 / Re: FT-847, bakgrundsljud
« on: 2017-10-10, 16:52:58 »
Kollade alla byglar och strappningar i Radio RRC idag, och bytte för säkerhets skull nätdel till RRC-n. Sedan tog jag med mig den nya mikrofonen med kabel därifrån och hem, och testade på nytt. Samma bakgrundsljud finns fortfarande kvar. End of ideas!

Micke, Hjälp!

Göstha 

3
Konfiguration av RRC 1258 / Re: FT-847, bakgrundsljud
« on: 2017-10-08, 10:40:23 »
Nu är bakgrundsljudet tillbaka. Det blev bara en temporär förbättring. Jag åker till remote QTH till veckan med idéer om vad jag ska göra.

Allt ser okej ut i Control RRC, men jag har en fråga. Under några veckor vägrade den att starta vid första påkoppling av matningsspänningen. Det bara surrade i den, ungefär som när en spänningsomvandlare har problem att komma igång, och jag fick lov att slå av och på spänningen en extra gång för att den skulle starta. Sedan ett par veckor tillbaka startar den som den ska igen, men det kanske ändå är något fel i den som inte beror på konfigurering och strappningar. Vad säger du Micke?

Göstha

4
Konfiguration av RRC 1258 / Re: FT-847, bakgrundsljud
« on: 2017-10-06, 11:52:10 »
Nu i morse var bakgrundsljudet bara borta utan att jag har gjort något mer, och ingen har fingrat på utrustningen remote eller på 847-an. Skönt men mysko.

5
Konfiguration av RRC 1258 / FT-847, bakgrundsljud
« on: 2017-10-05, 16:18:52 »
Så fort jag trycker in PTT på micken vid Control RRC sänds ett störande bakgrundsljud ut från radion, 3 - 4 S-enheter under talnivån. Oljudet hörs och syns tydligt på SK4KO och är inte smalbandigt brum. Det har inte hjälpt det minsta att plugga i och ur mikrofonkablarna eller att byta mikrofon. Hur går jag vidare?

Göstha

6
Nice! What was the problem?

Skickat från min F5121 via Tapatalk


7
I believe the RRC WiFi only responds to 2.4GHz signals. Many modern laptops are now 2.4GHz/5GHz capable. Can this be the case for you?
Your assumption is correct! I've had two WiFi interfaces operating, now I need just one.

8
Allmänt diskussionsforum / Re: QRM från fjärrstyrning?
« on: 2017-07-30, 13:27:53 »
Nu har jag tagit reda på vad som genererar störningarna. De kommer från Pot (A/D) input på RCU 1216L och beror kanske på den samplande A/D-omvandlaren. :(

När kabeln från rotorstyrenheten kopplas bort från Pot (A/D) input på RCU 1216L försvinner nämligen radiostörningen helt och hållet. Om jag sedan sätter en skruvmejsel på någon av ingångarna (+ eller -) återkommer störningen med full styrka, trots att kabeln är urkopplad.

Finns det en uppdatering till RCU 1216L eller tror ni att det hjälper med en skärmad kabel mellan rotorstyrenheten och Pot (A/D) input på RCU 1216L? För egen del tvivlar jag på att det hjälper med skärmning, eftersom den gamla rotorstyrenheten är oskärmad. Snarare behövs det ett filter på kortet innanför kontakten för Pot (A/D) input.

Hälsningar / Göstha, SM5DXU

9
Hårdvara, Kablage, Installationer / Re: LED info
« on: 2017-07-11, 14:40:18 »
Du saknar förbindelse med Radio RRCn. Den saknar kanske spänningsmatning eller så har kontakten med internet brutits där borta.
/ Göstha

10
Allmänt diskussionsforum / QRM från fjärrstyrning?
« on: 2017-06-23, 19:56:13 »
Hej!

Jag använder standard utrustning från remoterig för att styra min radio och HAM-M rotor. Det har fungerat alldeles utmärkt sedan snart 5 år med ett besvärande undantag. Det uppträder alltid en "fladdrande" störsignal som kommer in i radion med styrka S5 (på 80 m), återkommer med 170 kHz mellanrum på alla amatörband och sakta driver i frekvens.

Nu sitter jag vid radion med fjärrstyrningen inkopplad och lyssnar på 80 m-bandet. Störsignalen flyttar sig en aning fram och åter i frekvens (ca 1 kHz) i takt med att den gröna lysdioden på RC1216L tänds och slocknar.

1. Jag drar ur nätsladden till rotorn och bryter så matningen till routern, därefter till Radio RRC-n, webswitchen, autotunern och antennswitchen AS-1289 i tur och ordning. Störsignalen finns kvar. Den bara flyttar sig en bit i frekvens.

2. Jag bryter slutligen matningen till rotorkontrollkortet RC1216L. Nu är störsignalen borta - putz weg!

Varför är det på detta viset och hur blir jag av med problemet?

Manöverkabeln och lägesgivarkabeln mellan rotorstyrenheten och RC1216L är oskärmade, liksom 12 V matningen från riggens nätagg tiill RC1216L.

Hälsningar / Göstha, SM5DXU

11
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Tappar wifikortet
« on: 2017-04-24, 21:33:16 »


Hej Göstha ! Jo då RRC inköpt i Juni 2016 och wifi kortet några månader senare så garanti finnes kvar...
Om nu felet återkommer ska jag vända mig till er då Micke eller till min återförsäljare vid ev reklamation ?

Tack för era svar !

/Dean
Låt i så fall Micke avgöra den saken. Lycka till!

Göstha


12
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Tappar wifikortet
« on: 2017-04-24, 08:56:18 »
RSE, är ditt kort så nytt att garantin fortfarande gäller?
 
/ Göstha

13
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Tappar wifikortet
« on: 2017-04-22, 14:30:40 »
Hej ! har följande konfig:  RRC-1258 Mk II S med wifi. Problemet är att när jag startar upp så står PWR bara och blinkar . När jag kollar i browsern går den ej att finna. Med usb inkopplad och Microbit 2.0 och scan så säger den no wifi card ! Provar att öppna burken för att lossa och sätta tillbaka wifikortet och då hittar den nätverket igen. Men efter en minut är det borta igen och lampan blinkar. Detta har hänt mig en gång tidigare men då fungerade direkt efter att jag lossat och satt tillbaka wifikortet igen.
Några förslag på hur jag ska gå vidare önskas.
73 de RSE
Jag har haft samma typ av fel. Ett nytt WiFi kort var trasigt och jag fick det utbytt på garantin. Det var lätt att verifiera, eftersom jag hade ett WiFi-kort till att jämföra med.

Kolla för säkerhets skull att kontaktstiften på RRC-kortet inte är kallödda.

Göstha, SM5DXU

14
What was your solution to the problem? Others might need to use it.

15
Allmänt diskussionsforum / Re: Remote med kommande fiber
« on: 2017-01-17, 10:14:10 »
Blanda inte i ihop fast IP-adress och publik IP-adress, det krävs bara publik IP-adress...
Instämmer! Det är precis vad jag skrivit i början av denna tråd. Sedan fortsatte det med frågor och svar, men just den punkten hamnade tydligen i bakgrunden.

/ Göstha

Pages: [1] 2 3 ... 9