Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sm0onu

Pages: [1]
1
Konfiguration av RRC 1258 / router byte
« on: 2013-10-09, 21:00:55 »
Har blivit tvungen att byta routrar, control ansluten till dlink dir-645 kopplad till dmz, radio ansluten till dlink dir-865L kopplad till dmz. Allt verkar ok enligt statusmenyn men radio och control signalerar off, hörs lite klickljud från hgt. använder ic-706. Förslag på lösning? Det har varit problem med åska.

2
Allmänt diskussionsforum / Remoterig/PC-client för IC-7100
« on: 2013-06-16, 21:49:36 »

Ser att remoterig finns för IC-7100. Kommer den att fungera med PC-klienten?
JAg har remoterig MK1, räcker det med att uppgradera firmware för att köra IC-7100?

//

3


Fungerar  micro pc-client tillsammans med IC-706 utan att man behöver ändra i konfig?, om inte vilka konfig ändringar måste göras?

/F, sm0onu

Pages: [1]