Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sm2o

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 193
46
Hi
It's the way it allready works. No hokus pokus like some other remote solutions. You either enter a LAN or a Public IP  Address as SIP contact or a DNS hostname. So it will work if you have created a LAN over the VPN

73 de mike

47
Ja det är ju Controll-RRCn som du skall ansluta till hotspotten så det är där du skall enabla DHCP

/micke

48
Om du sätter DHCP = yes så brukar det funka. mobila hostpotts brukar ha lite udda LAN ip. Definitivt inte dom vi är vana vid från hemma routers. Nått annat finns inte att göra i Remoterig i all fall
73 de micke

49
Hi

600ms is far to long for FT-857. FT-857 is the only radio where the ping time is important. All the other radios has no handshake but FT-857 has

I don't remember where the limit was but lets say 200 ms. With ping times higher VFO tuning is anyway hopeless.

73 de mike

50
Hej

jag har inte mycket att komma med. Kör du com1 i mode 1 så skickas varje tecken för tecken och det funkar för i princip vad som helst. Kan det vara så att ERC programmet kräver nån styrsignal som inte finns. Om du kopplar bara pin 2,3,5 från USB/serieomvandlaren direkt till ERC funkar det då ? Jag har för mig att ERC killen tom hade en instruktion för hur man kopplar via Remoterig på sin hemsida, men den kanske inte finns kvar. Du kan ju prova med nått annat rotorstyrprogram oxo
/micke

51
Hej
du kan ju prova mode 1 istället då sänds varje tecken för sig det kan aldrig bli fel, men jag gissar mer på att du missat att pjn 2 och 3 är skiftad när du använder com1 på Radio-RRC

/micke

52
It's not that easy if you have standard mobile radios. The 4-wire version would have been the best to use but you need to make interfaces for the radios to match 600 ohm balanced interfaces. But I doubt any of the distributors have any 4-wire Remoterigs in stock and there is no stock at Microbit.

73 de mike

53
Allmänt diskussionsforum / Re: Länka anslutningar/portar?
« on: 2022-05-11, 13:51:20 »
Nu skriver du ju inte ens vilken produkt du avser, men om det är webswitchen med ham program så kan jag inte komma på nått sätt att göra det utom att ha den i 4square läge, då kan man välja vilka relän som skall dra för resp riktning sen kan man göra snabbval för de olika riktningarna. Så en knapptryckning kan dra valfria relän. Jag använder den funktionen för bäverswitcharna

/micke

54
General discussion forum / Re: The Webswitch's home page
« on: 2022-05-11, 13:45:56 »
both are fixed

73 de mike

55
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Kontaktproblem RRC-1258
« on: 2022-05-01, 09:02:04 »
Nu skriver du inte vad du har för radio men om du har tillräckligt nätagg på Kontrollsidan, så minska på backlightern till displayen. Man också ta bort bygeln JMP2  så att man får 9V matning till panelen så får man lite större marginal

/micke

56
Hi

probably the DNS IP is set wrong, try to set DNS IP = 8.8.8.8

73 de mike

57
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Kontaktproblem RRC-1258
« on: 2022-04-13, 19:14:08 »
Till 13000 portarna går det inte att surfa
Maila mig export settings html filer från bägge RRC samt print screen från routern portforwarding sida

Micke

58
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Kontaktproblem RRC-1258
« on: 2022-04-13, 08:59:49 »
Du behöver inte ha samma operatör i bägge ändar. Jag skulle fokusera på att få portforwardingen att funka så jag kan surfa till Radio-RRC, sedan är det bara att göra likadant för 13000-13002 men välja protokoll UDP istället för TCP. /Micke

59
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Kontaktproblem RRC-1258
« on: 2022-04-12, 23:02:04 »
Det låter som om du inte har publik IP address på radiosidan utan CG NAT

Det kollar man på följande sätt

http://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494

Micke


60
General discussion forum / Re: YAESU FTDX10
« on: 2022-03-24, 08:12:05 »
Hi as long as there is a traditional serial port for CAT, you can use Remoterig for control. Today many hams using Remoterig just for audio and CW keying when the Radio has their own remote system but no working remote CW like Flex  etc.

73 de mike

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 193