Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - la7ija

Pages: [1]
1
Configuration, RRC 1258 / TS-480 - ingen strøm til panel
« on: 2017-03-23, 19:41:56 »
hva gjør jeg feil.
kobler frontpanel til boksen. Får ikke lys i display. Helt dødt. straping ser ut til å være riktig. Testet 2 bokser her, lik straping, samme problem.

Pages: [1]