RRC 1258 Support på Svenska > Konfiguration av RRC 1258

Konfiguration av serieport för rotorstyrning?

(1/2) > >>

SM5PHU:
Jag har ett par RRC-1258-v1 med firmware 2.02.
Jag vill använda serieporten för att styra en rotor Tailtwister med interface från Idiom Press.
Styrprogrammet är HRD Rotator v5.0 b2356.

Jag ansluter en seriekabel mellan min dator (COM1) och DB9/F-kontakten på kontrollenhetens framsida.
(Märkt "RS232", mellan USB-kontakten och RJ45 märkt "AUX".)

I radioänden ansluter jag en seriekabel mellan rotorn och DB9/F-kontakten på radioenhetens framsida.
(Märkt "RS232", mellan USB-kontakten och RJ45 märkt "AUX".)
Eftersom kontakten på radioenheten har fel kön, använder jag en könsbytare (ELFA 25-936-63).

Kontrollenheten och radioenheten är konfigurerade enligt följande:

COM1 mode      1
COM1 baudrate   4800
COM1 data bits   8
COM1 stop bits   1
COM1 parity   0

COM1 är konfigurerad enligt följande:

Bits per second   4800
Data bits      8
Parity         None
Stop bits      1
Flow control   None

Varför fungerar det inte?

73,
Jonas/SM5PHU

sm0lyc:
Hej,
Är det inte com porten på baksidan du ska använda?

/Micke

SM5PHU:
Nej, inte vad jag förstått.

Jag har provat alla möjliga kombinationer av DB9-kontakter på framsidan och baksidan av radioenheten respektive kontrollenheten.
Jag har surfat runt en hel del på remoterig.com, och kommit fram till följande:


* 1) I release notes för firmware 1.36 står "possibility to use the front serialport for remote rotor control".
[http://www.styrefors.se/sm2oan/remote/en/firmware.htm]

* 2) Porten på baksidan är parallellkopplad med (RJ45) AUX-kontakten på framsidan, alltså den kontakt som på kontrollenheten ansluter till frontpanelen och på radioenheten ansluter till radion.
[http://www.remoterig.com/v1/en/tekniskbeskr.htm][[url]http://www.remoterig.com/v1/en/tekniskbeskr.htm]

Efter tre månader av gissande och ett antal resor 20 mil fram och 20 mil tillbaka undrar jag om det finns någon beskrivning av exakt hur det ska göras.

73,
Jonas/SM5PHU

sm2sum:
Hej .jag skiftade stift på den 9-poliga seriekontakten. Jag kör med Idioms
styrkort och dubbla Yasurotorer
5 till 5 som är jord
2 till 3 samt
3-2
då började det snurra

Hälsn
Peder

SM5PHU:
Tack Peder, det låter som en möjlig väg framåt.
Jag ska prova den nästa gång jag får chansen (om två veckor).

73,
Jonas/SM5PHU

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version