RRC 1258 Support på Svenska > Konfiguration av RRC 1258

Konfigurering av v 1.17 (frågor)

(1/1)

SM2Z:
Posta frågor i denna tråd

/Anders

sm5acu:
Har uppgraderat RRC1258 i paneländen från 0.0.1.16 till 0.0.1.18 - verkar OK.
Men när jag uppgraderar i radioänden (IC-706MkIIG) så slutar det med att den gröna lampan blinkar och likaså den högra, gula, i uttaget för kabel till radion (som är ansluten). Status blir:

Status
Radio: OFF
SIP status: Idle
Last SIP error: Communication timeout
UDP out port: 12000
Input 1: High
Input 2: High
Output 1: Low
Output 2: Low
Output 3: Low

Info är:
Company : Microbit
Product : 1258
Hardware: 3
Software: 0.0.1.18
Compiler: 4.1.1 (WinARM)
Build   : Feb 11 2009 15:52:49
ROM/RAM : 208244/25720
ethRAM  : 2240 (max 3kB!)
ResetSrc: 0 [3]
Uptime  : 383
=========================
Varken 0.0.1.17 eller 0.0.1.18 funkar för mej i radioänden. Det går att backa till 0.0.1.16.

Tips?  Kka jag kanske först återställa till fabriksinställningen?
73,
/Uno

SM2Z:
Hej!

Kolla alla inställningar.  Det kan vara lite si och så med nedanstående efter uppdatering:

Paneländen IC-706

Control Panel 1
Debug 0
Mode 2
Uart2 Baudrate 19200
Uart 2 data bits 8
Uart 2 stop bits 1
Uart 2 parity 0

Radioänden IC-706

Control Panel 0
Debug 0
Mode 2
Uart2 Baudrate 19200
Uart 2 data bits 8
Uart 2 stop bits 1
Uart 2 parity 0

Funkar med både 1.17 och 1.18, kör in den senaste.

sm5acu:
Tack för hjälpen!
Polletten trillade ner nu: Förstod inte vad som menades med att kolla 19200 bps till radion och tittade oförstående på den konstiga baudraten som det blev för UART.
/Uno

Navigation

[0] Message Index

Go to full version