RRC 1258 Support på Svenska > Hårdvara, Kablage, Installationer

AC + DC i WEB-switchen - isolation?

(1/1)

SM0UXX:
Vill använda WEB-switchen dels till att slå på/av strömmen till radions nätagg, mm. Dels vill jag använda den till att styra antenn-relä.

Hur är isolationen? Dels elsäkerhetsmässigt, och dels induktivt? (Finns det risk att få in nätbrum i min antenn-omkopplare)?

Funkar det att helt enkelt bryta fasen på 230V med t.ex. relä 1 i WEB-switchen - eller är det bättre att låta WEB-switchen styra ett tvåpoligt relä för 230V?

sm2o:

Reläna klarar 230V/16A och använder du den bara för 230V till/från så kan du koppla dem direkt. Men skall du blanda och styra antennrelän med lågspänning då skulle jag sätta ett mellanrelä för 230Vs brytaren till stationen.

73 de micke

Navigation

[0] Message Index

Go to full version