Webswitch 1216H Support på svenska > Konfiguration av routrar, brandväggar, m.m

Vill kunna nå även webbswitchens webbinterface utifrån

(1/3) > >>

SM5DXU:
Routern har hittills varit konfigurerad med Radio RRC som ip-adress i DMZ. Nu när jag skaffat en webbswitch behöver jag konfigurera om routern (D-Link DIR-860L) så att jag kan nå både Radio RRC och webbswitchen utifrån. Några korta råd, eller hänvisning till vad som redan finns skrivet på forumet, tar jag tacksamt emot.

73 / Göstha

Jan (Microbit):
Du behöver konfigurera "Port Forwarding" till din WS. Finns lite olika sätta att göra det på men enklast brukar det vara att låta ett visst portnr vara öppet för åtkomst utifrån och sen vidarebefordras till den IP-adress som t.ex WSen har. Det är då också enklast att byta "Web server port" i WSen till nått unikt och annat än 80, t.ex 81 och då vidarebefordra den porten utifrån in till WSen.

Så gör t.ex så här:

1/
Byt "Web server port" i WSen till t.ex 81.

2/
Testa att du kommer åt den inifrån ditt interna nätverk genom att gå till "http://[IP-adress]:81. (Ex http://192.168.1.12:81)

3/
Sätt upp en "Port Forwarding"-regel i routern som vidarebefordrar port 81(TCP) till WSens IP-adress. (Manualens sida 69 på http://www.dlink.com/-/media/Consumer_Products/DIR/DIR%20860L/Manual/DIR_860L_RevA_Manual_EN.pdf)

4/
Testa om du kan komma åt utifrån(kan behöva kollas utifrån "på riktigt", dvs inte ange utsidans adress inifrån WSens nätverk), t.ex http://mitt.namn.com:81


SM5DXU:
Då tolkar jag dig som att Radio RRC skall stå kvar som DMZ-adress.

/ Göstha

Jan (Microbit):

--- Quote from: SM5DXU on 2014-09-03, 13:20:29 ---Då tolkar jag dig som att Radio RRC skall stå kvar som DMZ-adress.

/ Göstha

--- End quote ---
Enklast är väl att den gör det ja. Går ju såklart att fixa "port forwarding" på den med men är ju fler portar att hantera.

SM5DXU:
Tack Jan! med de föreslagna inställningarna når jag nu webbinterfacet på WS även utifrån. Men jag kan fortfarande inte se reläerna på Android-appen WebSwitch 1216H. Felmeddelande "Error: No data". Fattas det fortfarande något i routerns konfiguration?

73 / Göstha--- Quote from: Jan (Microbit) on 2014-09-03, 11:16:24 ---Du behöver konfigurera "Port Forwarding" till din WS. Finns lite olika sätta att göra det på men enklast brukar det vara att låta ett visst portnr vara öppet för åtkomst utifrån och sen vidarebefordras till den IP-adress som t.ex WSen har. Det är då också enklast att byta "Web server port" i WSen till nått unikt och annat än 80, t.ex 81 och då vidarebefordra den porten utifrån in till WSen.

Så gör t.ex så här:

1/
Byt "Web server port" i WSen till t.ex 81.

2/
Testa att du kommer åt den inifrån ditt interna nätverk genom att gå till "http://[IP-adress]:81. (Ex http://192.168.1.12:81)

3/
Sätt upp en "Port Forwarding"-regel i routern som vidarebefordrar port 81(TCP) till WSens IP-adress. (Manualens sida 69 på http://www.dlink.com/-/media/Consumer_Products/DIR/DIR%20860L/Manual/DIR_860L_RevA_Manual_EN.pdf)

4/
Testa om du kan komma åt utifrån(kan behöva kollas utifrån "på riktigt", dvs inte ange utsidans adress inifrån WSens nätverk), t.ex http://mitt.namn.com:81

--- End quote ---

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version