RRC 1258 Support på Svenska > Konfiguration av RRC 1258

Konfigurering

(1/3) > >>

SM2Z:
Konfigurering av RRC-1258

 
Eftersom nya versioner av programvaran kommer ut med jämna mellanrum hänvisas till den normala hemsidan http://www.remoterig.com/t v.

sm5acu:
Ibland funkar det direkt. Ibland funkar det inte alls.

Vad betyder det att den gröna lampan på panel-rrc:s front blinkar en hel minut när den bootar om?

Hur kan man använda debugging?


Fälten med IP-adress, nätmask, gateway och DNS-server innehåller värden som inte stämmer med de som fås med DHCP. Gör det någonting?

sm5acu:
I "Status" står det "UDP out port: 12000" i både panel-rrc och radio-rrc. Är det OK?

sm5acu:
Jag verkar få upp förbindelse mellan panel-rrc och radio-rrc att döma av:

Panel-RRC:
Status
Control panel: OFF
Radio: OFF
SIP status: Connected/transfering
Last SIP error: None
UDP out port: 12000
Input 1: High
Input 2: High
Output 1: Low
Output 2: Low
Output 3: Low

Radio-RRC:
Radio: OFF
SIP status: Connected/transfering
Last SIP error: None
UDP out port: 12000
Input 1: High
Input 2: High
Output 1: Low
Output 2: Low
Output 3: Low

Det skickas tydligen data, men både panel och radio är OFF. Vad är det för fel?

sm2o:
Hej Uno
Byt program till version 1.22 i båda ändorna kolla att inställningarna blir rätt också under advanced settings.
sätt radio RRC på DMZ eller gör portforwardning på portarna 5060,11000,12000,80. ta bort STUN, skall inte behövas längre, det är under tiden STUN kontrollen körs som dioden blinkar, vid vissa typer av NAT routrar (restricted cone) då tar det 1 minut minst. 73 de mikael

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version