Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SM4DXO

Pages: 1 ... 4 5 [6]
76
Hej!

Hur fungerar temperaturmätningen? Om jag förstår rätt så sätter man en DS18B20 på ingången. I presentationen av Web-Switchen står det som en ingång och en utgång?! Innebär det att man kan styra något med utgången t ex relä, kontaktor mm? Går båda att ställa som ingång och i så fall mäta temperaturer på två olika ställen och olika inställningar för larm?

73!
Mats-Ingvar/4DXO

77
Allmänt diskussionsforum / Omvänd fjärrstyrning?
« on: 2010-06-25, 17:15:04 »
Om jag har fjärrstyrning av radio från hemma till mitt fritidshus - kan jag på enkelt sätt ändra remoterig så att när jag är i fritidshuset kan fjärrstyra radioutrustningen hemma. Det finns väl sparade se-up-filer som borde gå att ladda in om man en gång konfigurerat för båda riktningarna. Kan det bli aktuellt att strappa om i burkarna beroende på vilka utrustningar man har i respektive riktning?
/Mats-Ingvar

78
Hårdvara, Kablage, Installationer / WEB-switch 1216E
« on: 2009-10-21, 09:13:03 »
Hej!

 Det finns ju antennrotorer Som Inte har Samma Möjlighet Att styras direkt med mjukvara som t ex Prositel. Skulle Det Vara möjligt Att använda WEB-switch 1216E för rotorstyrning av t ex HAM-rotorer och Liknande rotorer?

 73!
 Mats-Ingvar

Pages: 1 ... 4 5 [6]