Author Topic: Port forwarding D-LINK  (Read 4284 times)

Tilman SM0JZT

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Port forwarding D-LINK
« on: 2009-03-25, 13:05:09 »
Som nämnt så måste man sätta upp PORT FORWARDING då man kör med NAT på en bredbandsanslutning.

Detta gäller på radioändan inte minst och då man inte kör stun-server.

Själv har jag noterat att min router till bredbandet (D-Link) gör portadresskonvertering (borde den inte göra) och då är anledningen ännu större.

För att göra "port forwarding" i D-Link sätter man upp en sk. "Virtual Server" där man knyter en maskin på LAN:et med respektive portar så att den finns tillgänglig på WAN:et.

Var noga med att göra "port forwarding" på alla portar det gäller

80
5060
11000
12000
23 Telnet (behövs bara om man skulle vilja konfigurera via telnet istället för WEB)

Det finns en bra beskrivande infosida på ovan om man tittar på följande URL:

http://www.no-ip.com/support/guides/routers/dlink.html

Happy hacking !!

Tilman D. Thulesius   SM0JZT