Konfiguration av RRC 1258

Topics

<< < (13/13)

[1] Automatisk uppkoppling

[2] Ny mjukvara v1.36 finns att ladda ned med bl.a möjlighet till rotorstyrning.

[3] SIP Out port = 3479, Command Out port =3479 ???

[4] Uppdatering av mjukvara till 0.1.27 återställer till standardportar.

[5] Säker websida för konfiguration.

[6] Konfigurering av v 1.17 (frågor)

Navigation

[0] Up one level

[*] Previous page

Go to full version