Konfiguration av RRC 1258

Topics

<< < (16/16)

[1] SIP Out port = 3479, Command Out port =3479 ???

[2] Uppdatering av mjukvara till 0.1.27 återställer till standardportar.

[3] Säker websida för konfiguration.

[4] Konfigurering av v 1.17 (frågor)

Navigation

[0] Up one level

[*] Previous page

Go to full version