Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - hakaner

Pages: [1]
1
Hej,
har problem med att min 1216H tappar inställningar för nätverket.
Enheten är nyligt installerad (ett par veckor), problemet började
enstaka gånger sedan oftare & oftare.

Nu kan jag lyckas ladda in korrekt inställningar, ev. även utföra några
kommandon (via ip-adress i webbläsare) men så fort jag ger två
kommandon i tät följd så tappar enheten inställningarna.

Problemet har tydlig koppling till skickade eller inprogrammerade
(tidstyrda) kommandon som utförs.

De inställningar som enheten tappar är:
* IP adress
* Netmask
* Gateway
Dessa parametrar ställs om till "0.0.0.0"

Vad kan detta bero på och vad kan jag göra åt det?

Mvh /Håkan

Pages: [1]