Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM7EIC

Pages: [1]
1
Konfiguration av RRC 1258 / Kontaktproblem RRC-1258
« on: 2022-04-12, 22:46:43 »
Nu har jag testat allt som jag kan tänka mig.
Jag har kontakt mellan enheterna med TP-kabel men inte via nätet.
DynDNS  visar rätt IP-adress från Radioenheten och jag har ett Hostnamn som jag skrivit in som SIP Contact. Lösenordet är samma som till DynDNS. 
4G routern på radiosidan har ingående portar öppna, 13000, 13001 och 13002. Internal IP=den som Radio enheten har =80. Service type=DNS. Har testat protokol  UDP, TCP och ALL i Routern. DMZ är aktiverad. SIP ALG är avstängd.
Jag har provat andra portar 8000 och 8080 utan resultat. Jag har även bytt 4G-nätverk med routrar utan resultat. Får kontakt med radioenheten om jag skriver in de dynamiska adresserna + :13000, 13001 och 13002 från ett utomstående nät. Då kommer till setup menyn både Control som Radio. TP-kablarna är provade och det fungerar mellan fronten och radion på min 706.
Vad har hag missat?

Pages: [1]