Konfiguration av RRC 1258

Topics

<< < (15/15)

[1] Konfigurering

[2] Automatisk uppkoppling

[3] Ny mjukvara v1.36 finns att ladda ned med bl.a möjlighet till rotorstyrning.

[4] SIP Out port = 3479, Command Out port =3479 ???

[5] Uppdatering av mjukvara till 0.1.27 återställer till standardportar.

[6] Säker websida för konfiguration.

[7] Konfigurering av v 1.17 (frågor)

Navigation

[0] Up one level

[*] Previous page

Go to full version