Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sm5acu

Pages: 1 2 [3]
31
Allmänt diskussionsforum / Re: Mobilt bredband
« on: 2009-05-23, 21:41:41 »
Kvällens test-setup:

Panel-RRCn på fast 100 Mbit/s-LAN som via en Netgear WGR614v6 - router/brandvägg är ansluten till 14/0,8 Mbit/s ADSL med fast IP-adress från Bredbandsbolaget.

Radio-RRCn, med IC-706MkIIG, ansluten med korsad TP-kabel till RJ-45 på en laptop med XP Pro.
Laptopen är ansluten till Internet med Huawei E220 modem och HSDPA från Telia.
Bredbandskollen gav 5 Mbit/s ner och 0,3 Mbit/s upp.
XP konfigurerad för Internetdelning. XP:s brandvägg används, och portarna 5060, 11000, 12000 (alla UDP) plus HTTP-porten är forwardade till Radio-RRC.
En DynDNS-klient snurrar i XP.
Ingen STUN-server konfigurerad i Radio-RRCn.

RRC programversion 0.0.1.28.
Audio quality 0 (för lägsta bithastighet).

Funkade direkt vid första knapptryckningen!
Men det blir en hel del hack i ljudet. (Har inga statistiskt relevanta värden ännu).

Alltså inga problem att koppla sej in till Telia.


Vore kul att ha QSO med någon av er andra för en subjektiv kvalitetsbedömning!

73,
Uno, SM5ACU


32
Panel-RRC bakom router/brandvägg Netgear WGR614 v6, s/w V2.0.19_1.0.19 med fast IP-adress på utsidan.

Jag behöver markera "Disable SPI Firewall" för att det ska fungera.
("Disable SPI Firewall - The Stateful Packet Inspection Firewall protects your LAN against Denial of Service attacks. This should only be disabled in special circumstances.")
Utan detta så går radion igång, men inte panelen. (Radio-RRC sitter på DMZ bakom Huawei router/brandvägg D100 med Huawei modem E180 och mobilt "bredband" från 3.

Funkar OK nu.

(Jag har innan detta försökt att sätta Panel-RRC på DMZ och alternativt att göra port forwardiing på alla relevanta portar, men ingen av dessa åtgärder gav resultat. Oftast blev det avstängt panel, men i ett fall blef det belyst panel men ingen ljudöverföring - ljudet kom ur radions högtalare.)

/Uno

33
Software 0.0.1.18,
RRC Radio IC-706
RRC sitter på DMZ bakom mobilt "bredband" från 3 med Huawei E180 modem och Huawei D100 router.

Jag har via "Advanced Settings" ändrat SIP Port till 10000. Fick då Status: Sip Out port = 3479.

Har ändrat tillbaka i "Advanced Settings" till
    UDP Cmd port  12000
    UDP Audio port 11000
    SIP port             5060

men får efter Reboot ändå Status:
    SIP out port            3479
    SIP in port              5060
    Command Out port  3479
    Command In port    12000
    External SIP In port  5060
    ...
    ...

Varifrån kommer "3479" ?

/Uno

34
"dyndns.org" har en webbtjänst "checkip.dyndns.org" som visar vilken IP-adress man (dvs i vårt fall routern) har. Den tjänsten är avsedd just för DynDNS-klienter. För Linux/Unix finns klienten "ddclient", och i konfigurationsfilen för den ( /etc/ddlcient/ddclient.conf) ställer man in hur ofta IP-adressen ska kollas. Default är 300 sekunder, dvs mycket mindre än ett dygn (86400 sekunder).

"ddclient" är under GPL.

35
Jag ska ha radion remote med mobilt bredband på landet. Modem & router från 3 (HSPA Huawei E180 resp Huawei D100). Routern saknar DynDNS-uppdater, så tills vidare får jag ha en laptop med DynDNS updater client, men vill helst inte ha en PC stående igång på landet.

Det vore trevligt om RRC:n hade en DynDNS updater client.

Eller kan någon föreslå en router för USB-modem och WiFi på lokalsidan som har DynDNS updater client?

73
/Uno, SM5ACU

36
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Konfigurering
« on: 2009-03-18, 11:53:32 »
Jag bytte till programversion 1.22 (i radio-RRC fjärrmässigt) och kollade konfigurationen, men fick inte det att fungera.

MEN när jag kom hem såg jag att jag inte kopplat in 12V till radion :-[[
Med spänning även till 706-an gick det sedan galant!

Uppkopplingen från mobilt bredband verkar mycket säker med nya programversionen.

37
Jag verkar få upp förbindelse mellan panel-rrc och radio-rrc att döma av:

Panel-RRC:
Status
Control panel: OFF
Radio: OFF
SIP status: Connected/transfering
Last SIP error: None
UDP out port: 12000
Input 1: High
Input 2: High
Output 1: Low
Output 2: Low
Output 3: Low

Radio-RRC:
Radio: OFF
SIP status: Connected/transfering
Last SIP error: None
UDP out port: 12000
Input 1: High
Input 2: High
Output 1: Low
Output 2: Low
Output 3: Low

Det skickas tydligen data, men både panel och radio är OFF. Vad är det för fel?

38
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Konfigurering
« on: 2009-03-14, 16:02:35 »
I "Status" står det "UDP out port: 12000" i både panel-rrc och radio-rrc. Är det OK?

39
Konfiguration av RRC 1258 / Re: Konfigurering
« on: 2009-03-14, 15:53:04 »
Ibland funkar det direkt. Ibland funkar det inte alls.

Vad betyder det att den gröna lampan på panel-rrc:s front blinkar en hel minut när den bootar om?

Hur kan man använda debugging?


Fälten med IP-adress, nätmask, gateway och DNS-server innehåller värden som inte stämmer med de som fås med DHCP. Gör det någonting?


40
Tack för hjälpen!
Polletten trillade ner nu: Förstod inte vad som menades med att kolla 19200 bps till radion och tittade oförstående på den konstiga baudraten som det blev för UART.
/Uno

41
Har uppgraderat RRC1258 i paneländen från 0.0.1.16 till 0.0.1.18 - verkar OK.
Men när jag uppgraderar i radioänden (IC-706MkIIG) så slutar det med att den gröna lampan blinkar och likaså den högra, gula, i uttaget för kabel till radion (som är ansluten). Status blir:

Status
Radio: OFF
SIP status: Idle
Last SIP error: Communication timeout
UDP out port: 12000
Input 1: High
Input 2: High
Output 1: Low
Output 2: Low
Output 3: Low

Info är:
Company : Microbit
Product : 1258
Hardware: 3
Software: 0.0.1.18
Compiler: 4.1.1 (WinARM)
Build   : Feb 11 2009 15:52:49
ROM/RAM : 208244/25720
ethRAM  : 2240 (max 3kB!)
ResetSrc: 0 [3]
Uptime  : 383
=========================
Varken 0.0.1.17 eller 0.0.1.18 funkar för mej i radioänden. Det går att backa till 0.0.1.16.

Tips?  Kka jag kanske först återställa till fabriksinställningen?
73,
/Uno

42
Allmänt diskussionsforum / SV: Mobilt bredband
« on: 2009-02-03, 23:16:30 »
Jag har "produktifierat" min installation och ändrat från tidigare labbkoppling.

Radioänden: ADSL 14/0,8 Mbit/s med fast IP-adress. Router Netgear WGR614 v6. LAN 100Mbit/s till RRC 1258. IC-706MkIIG med AT-180 och en dipol.
Med ett GSM-styrt 230V/16A relä kan jag vid behov stänga av/sätta på kraften till radion och RRC (senare även ett koax-relä i antennkabeln).

Paneländen: Mobilt Internet från Hi3G med modem Huawei E180 och HSUPA (Just nu uppmätt 2,35/1,0 Mbit/s) plus Huawei router D100.

Audio Quality är satt till 0 för att få ner bandbredden.

CW-medhörningen måste jag tysta ner på grund av fördröjningen, och istället har jag en liten extern bugg (CodeQube+Mini Paddle).

73,
/Uno, SM5ACU

43
Allmänt diskussionsforum / SV: Mobilt bredband
« on: 2009-02-01, 04:49:25 »
Jag har testat RRC 1258 med IC-706MkIIG och mobilt bredband:

I radioänden har jag ADSL 14/0,8 från Bostream med fast IP-adress och router Getgear WGR614 v6 som router+brandvägg och RRC på "hemmanätet".

I paneländen HSDPA 7,2/0,3 från Tre med Huawei E-220 i laptop VAIO med XP Pro med "Internet sharing" och med korsad kabel till panel-RRC. Därtill wireshark för felsökning.

Ibland var det svårt att nå stun.microbit.se från paneländen - även med 'tracert' från laptopen - jag kom ofta bara ett par tre hopp inuti Tre:s nät. Provade med stun.rixtelecom.se med mycket bättre resultat (men den når jag inte från "hemmanätet", men där behöver jag i och för sej ingen stun-server). I paneländen var det oxo ibland problem med DNS-svar, vilket jag inte upptäckte utan wireshark.

Under de första två lyckade körningarna blev det c:a 6 (sex!) sekunders fördröjning från panel till radio och tillbaka. Hela tiden små hack i ljudet med några sekunders mellanrum. Provade endast lyssning. Audio Quality var = default 3.

Efter dessa två 'lyckade' försök bytte jag till Audio Quality = 0 i bägge ändarna för att få ner bandbredden från 180 till 85 kbit/s. Nu blev det knappt märkbar fördröjning och inga hack i ljudet. Det är bara ett försök ännu så det går inte att att svära på att det är systematiskt. Förbindelsen har nu varit uppe mer än en halvtimme utan problem.

Det hände ett par gånger under en mångfald försök med dålig förbindelse (Audio Quality = 3) att radio-RRC:n efter misslyckad kommunikation fortsatte att sända RTP till panel-RRCn som svarade med ICMP "port unreachable". Jag cyklade strömförsörjningen på radiosidan för att fixa det. Dessa ICMP-paket kommer inte fram till radio-RRCn utan stoppas i brandväggen WGR614. Jag vet inte om det skulle hjälpa att släppa in dem till radio-RRCn.
Min erfarenhet från 25 års byggande av datanät med routrar på otillgängliga platser har lärt mej att det är bra att kunna cykla matningsspänningen fjärrmässigt, så jag har skaffat ett GSM-styrt 230V relä för kraften till radio+RRC. Som komplement tänker jag köra ssh från laptopen i paneländen mot DNS/mail-servern (Linux) på hemmanätet och därifrån köra mot radio-RRCn:s webgränssnitt för fjärrstyrning.


Pages: 1 2 [3]