Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sm5acu

Pages: [1]
1
I KONTROLLÄNDEN:
IC-706MkIIG frontpanel
ADSL

I REMOTEÄNDEN:
Mobilt bredband från Tre (alt. Telia)
Dovado UMR 4.3.3,
RRC-1258 MkI firmware 2.41, fast IP-adress
Jag kör min IC-706MkIIG i Memory-läge.

Om jag har 706-an i "MEMO 41 CH" och kopplar ner med panelens POWER-knapp och sedan kopplar upp igen med POWER-knappen, hamnar 706-an så gott som alltid på en annan CH, oftast "MEMO 91 CH", dvs 50 kanaler fel.

Vad kan det bero på?

2
Konfiguration av RRC 1258 / RRC 1258 v1, Lf delay = 700 !
« on: 2011-05-27, 12:06:22 »
Försämrad kvalitet på mobila bredbandet i radioänden på senaste tiden har gjort att jag provat olika inställningar för att få det att fungera bättre.

Firmware 2.39.
Med "Lf delay ms [0-500]" = 500  är fördröjningen för kort, så ett par teckendelar av medhörningen kommer med.
Jag chansade och satte värdet till 700. Det fungerade och problemet löste sej. Även 600 var OK.

Fråga: Att det står "Lf delay ms [0-500]" men till synes ändå funkar med högre värden, har det några negativa konsekvenser?

Eftersom det väl bara är en timer så ska det väl inte vara någon fara. Annat om det hade varit fråga om t.ex. antal buffertar då man skulle kunnat befara att man kraschade data eller programvara.

/Uno

3
Jag har ställt in 'Rx jitter buffer size' =16 och 'Rx jitter delay' =15 i både Control- och Radio-RRC (MkI med firmware 2.37).
På så sätt blir ljudet på både RX och TX helt acceptabelt med mobilt bredband i radioänden.

När jag släpper PTT precis när jag slutat tala, så stänger TX av innan sista stavelserna har sänts.

Jag gissar, att  PTT-signalen inte blir lika mycket  fördröjd som talet.
Går det att göra med någon inställning?

Uno

PS:
1. 'Continuous RTP Tx' och VOX kringgår problemet, men då rusar den förbrukade datamängden raskt upp mot månadens maximum för det mobila bredbandet.
2. Jag skrev 'helt acceptabelt' - jag har förstås det tidigare omskrivna problemet med bredbandsoperatörens tröga start av RTP som medför att RX-ljudet ofta pumpar i början.
DS

4
I min RRC 1258 v1 med firmware 2.15 har jag
DynDNS konfigurerat.
IP-adressen är fast och _inte_ DHCP.

På mitt konto hos DynDNS visas, att ingen uppdatering har skett sedan 11 augusti.
RRC:n har startats om ett otal gånger.
Jag är inte säker på innebörden i detta, men jag vill inte riskera routerns DynDNS-adress förfaller p.g.a. inaktivitet eftersom den enligt de nya villkoren inte går att återanskaffa.

Min ADSL-router har också fast IP-adress och DynDNS konfigurerat, men på mitt konto hos DynDNS har det för den varit en uppdatering den 29 augusti.

Mot bakgrund av detta undrar jag, om DynDNS-funktionen i RRC är aktiv även om den har en fast IP-adress (dvs ingen DHCP).

/Uno

5
Info om RRC finns nederst i detta msg.

När jag monitorerade Ethernetpaketen till & från panel-RRC upptäckte jag, att RRC kontinuerligt frågar min DNS-server efter IP-adressen för ett domännamn (panel.shacknet.nu) som jag inte hittar i konfigurationen. Jag använde det domännamnet förut. Visst fanns väl DYN DNS även i panelen förut? Är det något i koden som ligger kvar och skräpar?

/Uno
INFO
===========
Company   Microbit
Product   1258
PID   0
Hardware   3
Software   0.0.2.15
Compiler   4.1.1 (WinARM)
Build   May 21 2010 14:12:26
ROM/RAM   309232/42732
ETH-RAM   2848 (max 3kB!)
ResetSrc   0 [3]
Uptime   1768
    
Serial number   1313
MAC address   00:50:c2:11:0c:f1

6
Jag har har ett par RRC 1258 version 1 och funderar på att skaffa ett till par. Jag vill att de nya skall fungera tillsammans även med de som jag redan har.

De nuvarande är "Hardware 3" och "Serial number 1312"  respektive "1313".

Hur väl kan en version 1 och version 2 köra mot varandra?

/Uno, SM5ACU

7
RRC 1258 Mk1
PID 0
Hardware 3
Software 0.0.2.15
Build May 21 2010 14:12:26
Serial number   1312

COM1 ansluten till ICOM CT-17 CI-V Interface converter (DB-25 RS-232)
Pin 2 till Pin 2
Pin 3 till Pin 3
Pin 5 till Pin 7
Inga andra anslutningar

RRC Serial settings
COM1 mode       Mode 2, ICOM CI-V
COM1 baudrate 19200
COM1 data bits  8
COM1 stop bits   1   
COM1 parity        Off
COM1 rts/cts       No
 
RRC-1258 bootar inte - fastnar med röda lysdioden på fronten tänd.

Om jag drar ur COM1-kabeln och recyclar spänningen, så bootar den OK, och om jag sedan ansluter COM1-kontakten och sätter igång radion med "Power"-knappen på panelen, så fungarar allt som det ska. HRD och panelen kan bägge styra radion OK.

Om jag har kabeln för matningsspänningen (12V) till CT-17 urdragen, så bootar RRC 1258 OK, och med matningsspänning till CT-17 igen kan panelen och HRD kan ansluta OK.
/Uno

8
Mina erfarenheter med RRC 1258, IC-706, mobilt bredband från Telia & Tre.

Om det ska fungera över mobilt bredband så MÅSTE jag göra följande inställningar.

Konfigurering av RRC:
"Advanced settings":
    RX jitter buffer size      16
    RX jitter delay               8
    Audio packet size (ms)  10
"Radio settings"
   Radio-RRC:
      Audio quality      LÅG bithastighet, t.ex. '2 - Linear 16 bits 8 kHz'
   Panel-RRC:
      Audio quality      LÅG bithastighet, t.ex. '1 -A Law 8 kHz'
[Jag provade ut inställningarna i höstas - det är möjligt att det finns ännu bättre inställningar nu i nyare firmwareversionerna]


Mätningar av nätprestanda:
3G-nätens prestanda påverkas VÄSENTLIGT av trafiken! Det blir MYCKET bättre mätvärden om man mäter med RRC-länken uppkopplad än om det är tomgång!

Det fungerar BRA med mobilt bredband i en ände. Med mobilt bredband i bägge ändar blir det mycket hack i ljudet.

(Inställning av routrar vid mobilt bredband skiljer sej inte från när det istället är ADSL eller LAN-anslutning.)

9
Panel- RRC-1258 version 1
uppgraderad med keyer och potentiometer
Firmware: Såväl med 2.10 som med 2.12
RRC:n ansluten till Dovado UMR 3G-router och Telia Huawei E220-modem.
IC-706MkIIG-panel

Jag slår på strömmen till RRC och router samtidigt.
Det tar upp till någon minut innan 3G-modemet får kontakt.
RRC:ns gröna lysdiod blinkar.

Efter tryck på ON-knappen på IC-706MkIIG-panelen går kommunikationen igång, men den gröna lysdioden fortsätter att blinka.


RRC Info:
-----------
Name   Value
Company   Microbit
Product   1258
PID   0
Hardware   3
Software   0.0.2.12
Compiler   4.1.1 (WinARM)
Build   Apr 7 2010 14:11:03
ROM/RAM   297780/42300
ETH-RAM   2848 (max 3kB!)
ResetSrc   0 [3]
Uptime   3132
    
Serial number   1313
MAC address   00:50:c2:11:0c:f1
IP address   192.168.0.227
Netmask   255.255.255.0
Gateway   192.168.0.1
DNS   192.168.0.1

RRC Status:
---------------
Name   Value
Control panel   ON
Radio   ON
SIP status   Connected/transfering
Last SIP error   None
RTP Timeout   60
SIP Timeout   0
Rx Jitter buffer size   16
Rx Jitter delay   8
External IP   90.233.139.69
SIP Out port   50600
SIP In port   50600
Audio Out port   11000
Audio In port   11000
Command Out port   12000
Command In port   12000
External SIP In port   50600
External Audio In port   11000
External Cmd In port   12000
o.s.v.


10
Today I added the modifications for CW described at www.remoterig.com "INFO RRC-1258-v1" and in the News letter W46.

Everything was straight forward. However, it took me an hour to discover that I should configure the radio RRC 'IO Settings' / 'OUT0 Mode' into 'Keyer'.

I am testing the delay parameters with the IC-706MkIIG panel + RRC-1258-v1 + Dovado UMR + Telia HSDPA and
the IC-706MkIIG radio + RRC-1258-v1 + Bredbandsbolaget ADSL.

73
Uno, SM5ACU

11
Allmänt diskussionsforum / Programversion 1.33
« on: 2009-06-02, 17:50:23 »
Jag ritar uppkopplingen (hatar proportionella typsnitt!):

[IC-706MkIIG]---[RRC v1.33]---+---[XP Internet Sharing]---[Telia mobilt bredband]------.......
                         DynDNS        |
                                            |
                                            |
          [XP m Skype]-----------+[Panel]-----[RRC v1.33]----+------[Router]-----[ADSL Bredbandsbolaget]---------------...
                                       |
                                       |
          [XP m Skype]--------+


Audio quality 0

*+++* DynDNS funkar precis som önskat!! Tack för det!

*---* Men Advanced Settings RX Jitter parametrar "fastnar" inte utan i Settings syns default värden.
Det gör att ljudet hackar någon gång i sekunden. Om jag då kopplar upp Skype mellan de två XP-Skype-burkarna så funkar Skype-ljudet perfekt samtidigt som RRC-kommunikationen pågår. Inget fel på nätet alltså. Jag behöver Jitter-parametrarna för att ljudet ska bli acceptabelt.

*+++* CW-nycklingen funkar fint upp till c:a 30 wpm med inbyggda keyern. Vid 35 wpm blir det ibland konstigheter som löser sej om man gör en paus.

*+++* Fördröjningen från paddle till antennen är så liten, att man kan använda en annan mottagare som medhörning.

*---* Däremot är medhörningen via ljudet IC706-RRC-RRC-Panel-högtalare alldeles för lång för att kunna användas.

/Uno, SM5ACU

12
Panel-RRC bakom router/brandvägg Netgear WGR614 v6, s/w V2.0.19_1.0.19 med fast IP-adress på utsidan.

Jag behöver markera "Disable SPI Firewall" för att det ska fungera.
("Disable SPI Firewall - The Stateful Packet Inspection Firewall protects your LAN against Denial of Service attacks. This should only be disabled in special circumstances.")
Utan detta så går radion igång, men inte panelen. (Radio-RRC sitter på DMZ bakom Huawei router/brandvägg D100 med Huawei modem E180 och mobilt "bredband" från 3.

Funkar OK nu.

(Jag har innan detta försökt att sätta Panel-RRC på DMZ och alternativt att göra port forwardiing på alla relevanta portar, men ingen av dessa åtgärder gav resultat. Oftast blev det avstängt panel, men i ett fall blef det belyst panel men ingen ljudöverföring - ljudet kom ur radions högtalare.)

/Uno

13
Software 0.0.1.18,
RRC Radio IC-706
RRC sitter på DMZ bakom mobilt "bredband" från 3 med Huawei E180 modem och Huawei D100 router.

Jag har via "Advanced Settings" ändrat SIP Port till 10000. Fick då Status: Sip Out port = 3479.

Har ändrat tillbaka i "Advanced Settings" till
    UDP Cmd port  12000
    UDP Audio port 11000
    SIP port             5060

men får efter Reboot ändå Status:
    SIP out port            3479
    SIP in port              5060
    Command Out port  3479
    Command In port    12000
    External SIP In port  5060
    ...
    ...

Varifrån kommer "3479" ?

/Uno

Pages: [1]