Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SM5PBT

Pages: [1]
1
Andriod App / RC-1216H ej synlig i Android
« on: 2016-04-15, 10:58:36 »
Jag får ej upp mitt Acom steg via RC-1216H i android appen , vanliga web switchen 1216H går bra.
Jag har gratis versionen av appen, finns en PRO version också.
Ska man använda PRO ver kanske ?

Har Samsung mobil och platta.

2
Allmänt diskussionsforum / Flimmrande TX vid uppstart av K3
« on: 2015-10-07, 21:56:42 »
Jag kör elecraft twin K3 & K3/0-Mini.
När jag startar upp så flimmrar TX lampan snabbt i några minuter ( även mottagningen försvinner vid tänd Tx ).
Fungerar utmärkt efter några minuter och stänger man av och väntar en timme så kan TX flimmra i 10 sekunder istället innan det funkar bra så det verkar vara temperatur känsligt..
Är det någon mer som haft detta problem ?


Pages: [1]