Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sm0xdo

Pages: [1]
1
Feature Requests / Kenwood app AGC support
« on: 2015-10-07, 09:25:45 »

hi
I would like to have a AGC setting in the Kenwood app.

Reason is that when having SSB/CW QSOs an AGC is needed, but when running digital mode QSOs e.g. FSK441 AGC is not good.

73 de petri
 

2
Hi,
I have skype and RRC nano installed on same tablet PC.

Whenever RRC nano app has been active the skype microphone stops to work with other words, when RRC nano app is shutted down. I need to restart the tablet PC in order to get skype microphone work again. It feels like the RRC nano reserves the microphone and doesn't release its handle when app is shutted down.

any hint what to do without need for a restart ?

73 de petri sm0xdo / oh4mvh

3
General / Kenwood TS2000 DSP bandwidth issue
« on: 2015-09-30, 22:09:34 »
Hi,
App sets the bandwidth in my Kenwood TS2000 something I don't understand.
E.g. value in app is 2000, but the rig low cut is 300Hz and hi cut is 2400Hz when in USB mode. If I change the app value to 2200, rig shows low cut 300Hz and hi cut 2600Hz.
How I should interpreted the BW setting value in app?
I'm running app version 1.3.4.
73 de petri

4
Konfiguration av RRC 1258 / Telegrafi problem
« on: 2015-08-13, 22:22:08 »
Jag har anslutit datorn till control RRC och radio RRC till TS2000 enligt manualen för att ha datorstyrd telegrafi. Den har haft fungerat länge bra. Men nu dök upp ett problem som jag tror är härled till control RRC. Jag har gjort följande undersökningar.

När jag kortsluter control RRC I/O pin 8 och 4 så hör jag telegrafi tonen från control RRC, radion styrs till sändningen men det varar bara ca. 0.5 sekunder. Beteendet liknar någonslags av timeout. Nycklingen repeteras inte om jag låter pinnar vara kortslutna.
Trodde det skulle ha någonting göra med control RRC keyer inställningar, men icke. Oavsett om jag väljer keyer enable eller disable är beteendet likadant.

Om jag på radio RRC sätter out2 mode till on/off och klickar på on knappen, börjar radio sända telegrafi utan någonslags av timeout. så jag antar radio sidan är ok.

Jag uppgraderade control RRC till senaste FW, men beteendet är likadant.

övriga inställningar:
control RRC
IN0 keyer

radio RRC
out2 mode keyer

Hittar ingen inställning vad skulle påverka.

Vad ska jag göra ?


5
Hårdvara, Kablage, Installationer / Opto-isolator för PTT
« on: 2014-04-10, 15:15:34 »

Jag har använt PC och remoterig parallelt ihop kopplade i ljud+PTT på radio sidan. Problemet har varit i ljudet, som är inte tillräckligt "ren" för FSK441 från/till PC eller för tal på FM från remoterig. Jag har haft jordisolation mellan radio och PC+remoterig. Nu håller jag på att bygga en bättre audio/PTT router för att hoppas få den här fungera på riktig.

Då tänkte jag använda också opto-isolator mellan radio och PTT linjen från PC RS232 styrning och remoterig . Från PC styrning fungerar PTT så att man drar upp DTR eller RTS och tänder lysdioden i opto-isolator och då andra sidan av opton jordar radions PTT. Vad jag förstår skeman för remoterig radiosidan är det så att PTT dras ned mot jord. om jag nu skulle vilja använda remoterig radiosidans PTT tända opto-isolatorns lysdiod skulle jag behöva omvänt funktion. undrar om det finns möjlighet vända polaritet på PTT, d v s dra upp spänningen på PTT istället när man sänder ?
mjukvaran är 2.65.

tyvärr kan jag inte mäta/testa så lätt funktionalitet eftersom radiosidan finns inte i närheten.

73 de petri

6
could this humidity sensor work with 1216h 1-wire interface ?

http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf

these are cheap.

br
petri


Pages: [1]