Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - peo

Pages: [1]
1
Andriod App / Styrning av Nexa funkar inte
« on: 2013-06-10, 23:37:51 »
Efter uppdatering av androdappen kan jag inte längre styra Nexa-reläer. I stället resulterar ett tryck på det första Nexa-reläet i appens lista till att det första fysiska reläet i webswitchen aktiveras! Nexa 2 aktiverar Relä 2 osv. Har ominstallerat appen (1.3). Webswitchen är en tidig Extended (1216L-4 or older) som kör v 3.1. Någon som stött på detta?

Peo

2
Allmänt diskussionsforum / Fler temp-sensorer än två?
« on: 2012-03-06, 00:36:21 »
Har 1216H med radio och en äldre som inte är "extended". Följaktligen har jag tillgång till fyra temp-sensorer. När man under supportsidorna läser hur man kan avläsa enheten med HTTP fick jag uppfattningen att man skulle kunna läsa av upp till 25 enheter;

Reading by index:
http://[webswitch address]/temperature/get/[1-25]


Så jag anslöt två sensorer till Bus A och en till Bus B för att testa. Men icke. Den vill bara hitta en per bus vad jag än gör... Den svarar bara "1-wire device already saved as number 1"

Vad gäller?

Pages: [1]