Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - peo

Pages: [1]
1
Andriod App / Re: Styrning av Nexa funkar inte
« on: 2013-06-12, 21:57:30 »
Japp, uppdateringen dök upp innan jag han se svaret. Och det funkar!

På marginalen har jag dock noterat att texten på knapparna numera förblir blå efter tryck och växlar inte till svart efter - vad jag antagit - att appen får en bekräftelse av tillslaget. Först efter manuell Reload växlar färgen.

2
Andriod App / Styrning av Nexa funkar inte
« on: 2013-06-10, 23:37:51 »
Efter uppdatering av androdappen kan jag inte längre styra Nexa-reläer. I stället resulterar ett tryck på det första Nexa-reläet i appens lista till att det första fysiska reläet i webswitchen aktiveras! Nexa 2 aktiverar Relä 2 osv. Har ominstallerat appen (1.3). Webswitchen är en tidig Extended (1216L-4 or older) som kör v 3.1. Någon som stött på detta?

Peo

3
Allmänt diskussionsforum / Re: Fler temp-sensorer än två?
« on: 2012-03-06, 15:58:25 »
Då förstod jag rätt, ändå. Och det funkade utmärkt att ansluta dem och scanna en i taget. Tack för snabbt svar!

4
Allmänt diskussionsforum / Fler temp-sensorer än två?
« on: 2012-03-06, 00:36:21 »
Har 1216H med radio och en äldre som inte är "extended". Följaktligen har jag tillgång till fyra temp-sensorer. När man under supportsidorna läser hur man kan avläsa enheten med HTTP fick jag uppfattningen att man skulle kunna läsa av upp till 25 enheter;

Reading by index:
http://[webswitch address]/temperature/get/[1-25]


Så jag anslöt två sensorer till Bus A och en till Bus B för att testa. Men icke. Den vill bara hitta en per bus vad jag än gör... Den svarar bara "1-wire device already saved as number 1"

Vad gäller?

Pages: [1]