Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LaE

Pages: [1] 2
1
Hårdvara, Kablage, Installationer / Re: 1-wire master HW.
« on: 2014-02-07, 11:22:19 »
Ok, tack.

Många konstiga frågor från min sida, eller hur  :)

Har börjat mäta på den RHT givare som spökar för mig.
Tror du att det funka bra när jag anslutit oscilloskopet ? 
Rätt svar är ja.

Bytte också ordning på givarna på bussen vilket gav en marginell skillnad i beteendet, samma när jag testade med olika RHT kort.

Men de 10pF som oscilloskopsproben påförde gjorde susen, så någon form av missanpassning verkar det finnas.
Och ja, oscilloskopet hade ingen kontakt till omgivningen, det räckte att jag anslöt proben mot RTH givaren utan att ansluta den mot oscilloskopet.

Mäter vidare och återkommer.

/Lars


2
Hårdvara, Kablage, Installationer / Re: 1-wire master HW.
« on: 2014-02-07, 09:17:15 »
Toppen tack.

Vet du, eller kan du luska ut om C18 & C40 är monterade?
De är *N markerade vilket verkar lite suspekt.

/Lars

3
Hårdvara, Kablage, Installationer / 1-wire master HW.
« on: 2014-02-06, 21:03:30 »
Jan,

Håller på att förstå varför min 1-wire buss strular.

Hur ser 1-wrie master HW konstruktionen ut ?
Vilken Maxim krets har du använt ?
Kan du dela med dig av schemat ?

/Lars
 

4
OK, antar att du har förhållandevis kort kabel.
Har också fått uppgift att bygeln bara skall vara monterad om man ansluter +5V.
Skall försöka göra ett test under dagen.

Varför finns ingen +5V för 1-wire ut från WS'en ?

/Lars

5
Ok, det är så jag har kopplat min och skyddsplast är borttagen.

Återstår då bara att förstå varför den inte fungerar. Har scannat bussen igen och nu dyker den inte upp längre.

Den separata DS18B20, som sitter på samma laminat, fungerar utan problem, så jag tror inte det är ett 'sladdware' problem.

/Lars

6
Jan ,

Hur är din RH/Temp mätare ansluten:
  • Är bygeln monterad ?
  • Är +5V och GND byglade ?

En skiss motsvarande http://www.webswitch.se/wp/?page_id=93 vore toppen.

/Lars


7
Som sagt den hittades inte vid fösta scanningen. Vid nästa scanning, 30 minuter senare, hittades den och därefter har det inte varit några problem.
Då trodde jag att det kanske berodde på att den behöver 'parasitera' längre innan den har fått tillräckligt men energi för att fungera.

Bygeln sitter i och enbart DQ och GND är inkopplade. Temp sensorn fungerar som sagt i DS1838'an.

Visst är det så att med DS1838 mäter du en spänning från/över HIH-4021/31 som motsvarar en viss luftfuktighet.
Med hjälp av spänningen räknar du ut luftfuktigheten, eller hur?

Vilken uppmät spänning motsvarar 123% luftfuktighet?
Hur ser formeln ut i din ända ?

När jag mätte luftfuktighet på 1-wire för många år sedan fick man ett kalibreringsdokument med varje sensor.
Behöver min givare kalibreras?

Den givare som spökar sitter på landet, där jag var igår, så idag kan jag inte pilla med HW.

Har i och för sig en sensor till, här, men jag har som sagt 'bara' en WS.

/Lars

8
Nej vid första scanningen dök bara den extra DS18S20 (a) upp.
När jag senare installerat ytterligare en DS18S20 (b) och scannade, dök RHT givaren upp tillsammans med DS18S20 (b).

Jag ser att både RH och T givaren lever.
 - T tempen diffar på ca 1C jämfört med DS18S20 (a).
 - RH givaren rapporterar 121 - 123 %

/Lars

9
Hej !

Har just kopplat in en luftfuktighetsmätare ver 2 som drivs med parasitmatning (bygel installerad).

Inledningsvis var det bara den extra monterade DS18S20 som dök upp på bussen. Någon stund senare svarade även DS2438 med en rimlig temperatur. Den rapporterade luftfuktigheten på 123% känns dock lite i överkant. Och nej, den är inte nersänkt för att mäta vattentemperatur.  :)

Några idéer ?

/Lars

10
Jan,

Den BIN fil jag kan exportera antar jag går att importera till en annan WS, när den jag har brunnit upp.
Ingen ytterligare konfigurering skall vara nödvändig. Är detta rätt uppfattat ?

Den nya WS'en lär ju få ett annat serienummer. Om jag har använt NEXA Mode "Self learning, auto" (vilket jag har) torde jag behöva 'teach' om alla NEXA
enheter, då WS'ens serienummer verkar vara en del av det unika enhetsid't. Är detta rätt uppfattat ?

Hur är det med det övriga NEXA moderna. Finns det några problem där att flytta till annan WS HW?

/Lars

(Undrar om jag snart fyllt min quota med frågor och undringar :) )

11
Ok, jag har ju ingen insyn i designen så jag önskar fritt från höften  :)
/Lars

12
Hej Jan (många inlägg blir det ...)

Jag använde WS'en för att styra värmen på landet med hjälp av 6 NEXA relä och 6 DS18B20 givare. Allt fungerar UTMÄRKT !
Behovet jag har är att fixa en 'borta' sänkning av temperaturen.

Min lösning ser ut som följer:
- 6 st. ACP program som styr respektive relä med data från 'sin' 1-wire givare.
- Varje program styr till 20C när jag är där och 12C när jag inte är där.
- Men en enkel knapptryckning vill jag skifta borta/där temperatur.

Känns som en ganska generisk uppgift.

För att åstadkomma detta har:
- Varje program fyra rader. Två för reglering för 20C och två för 12C reglering.
- Val av rad-par görs med hjälp av en ingång.
- Ingångsstatus styrs med lokal brytare alternativt relä utgång 1.

Jag ser två förbättringspotentialer här:
- Göra temperatur värdet (reglerpunkten) möjlig att hämta från ett ställe, förslagsvis som en del av en profil.
- Gör det möjligt att villkora en ACP rad med nuvarande profil.

Då kan jag med ett enkelt profilbyte växla borta/där och på ett ställe välja 'bör temp'.

Vad tror du om detta ?

/Lars

13
Konfiguration av Webswitchen / Re: Profiles
« on: 2014-01-22, 12:23:38 »
Ok, då förstår jag. Har nog begränsad användning av nuvarande profilfunktion då.
/Lars (SM6MKS)

14
Inga som helst problem med beta test. Jag är systemutvecklare så mjukvara är "mitt liv de se".
Skulle dock behöva en HW då den jag har sitter på landet.
Köper normalt från m.nu (senast i morse), men du kanske kan sälja en också?
/Lars

15
Konfiguration av Webswitchen / Profiles
« on: 2014-01-22, 07:44:46 »
Hej!

Vad är tanken med 'Profiles' ?

Av hjälpsidan framgår hur jag namnger dem och vad det inte fungerar för, men inte vad som ingår i en profil.
Hur ser användningsfallet ut ?

/Lars

Pages: [1] 2